Coronavirus (Covid-19) Information

Cymraeg gydag Ysgrifennu Creadigol BA (Anrhydedd)

UCAS CodeQ5WK
QualificationBA (Anrhydedd)
Duration3 years
Study modeFull-time

About this Course

Bydd y radd hon yn eich galluogi i astudio modiwlau iaith a llenyddiaeth Gymraeg wrth i chi ddatblygu eich sgiliau ysgrifennu creadigol. Dylai fod yn arbennig o fuddiol os ydych chi â’ch bryd ar yrfa ym maes dysgu, cyfieithu neu newyddiaduraeth, neu os oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn awdur proffesiynol.

Why choose Bangor University for this course?

 • Mae hon yn radd sy'n unigryw i Fangor. Rydym yn cynnig modiwlau arbennig megis Gweithdy Creadigol, Gweithdy Rhyddiaith, Cerdd Dafod a Sgriptio.
 • Mae gennym enw da iawn o safbwynt safon ein haddysgu a gofal myfyrwyr.
 • Mae aelodau’r staff yn weithgar ym meysydd cyfieithu ac ysgrifennu creadigol (yn yr Ysgol mae beirdd, awduron rhyddiaith, dramodwyr a rhai sy’n ysgrifennu ar gyfer teledu a radio sydd wedi ennill gwobrau am eu gwaith), ac y mae rhai o’r enwau mwyaf blaenllaw ym maes ysgrifennu creadigol, ddoe a heddiw, wedi graddio o’r Ysgol.
 • Mae proffil uchel yr Ysgol a’r parch sydd gan gyflogwyr tuag at ei safonau yn golygu bod llawer o alw am ein myfyrwyr ni.
 • Ar ôl graddio mae'n bosibl astudio hyd at lefel MA, MPhil a PhD ym maes ysgrifennu creadigol.
 • Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Ysgolion: bydd myfyrwyr sy’n cychwyn ar gwrs BA yn yr Ysgolion Ieithoedd a Diwylliannau Modern, Cerddoriaeth, Athroniaeth a Chrefydd neu Gymraeg ym Medi 2016 yn gymwys ar gyfer Ysgoloriaeth MA. Bydd yr ysgoloriaethau hyn ar gael i fyfyrwyr sydd wedi cwblhau gradd BA yn un o’r Ysgolion hyn ym Mhrifysgol Bangor, wedi ennill 2:1 neu uwch, ac wedi cael lle ar raglen flwyddyn Meistr trwy Ddysgu sydd wedi’i lleoli yn un o’r Ysgolion uchod. Bydd myfyrwyr sy’n cael gradd ddosbarth 1af yn cael eu heithrio’n awtomataidd rhag talu ffioedd dysgu ar gyfer yr MA a bydd myfyrwyr sy’n cael gradd 2:1 yn derbyn gostyngiad awtomataidd ar eu ffioedd, ac yn talu ffioedd o £1,000 ar gyfer yr MA. Am fwy o wybodaeth am yr ysgoloriaethau hyn, cysylltwch â: cah@bangor.ac.uk.

Gofyn cwestiwn

Key Facts from UniStats

Course Content

Am fwy ar astudio gradd darllenwch ein tudalennau am Astudio ym Mangor.

Byddwch yn cael eich dysgu drwy gyfrwng darlithoedd, seminarau, dosbarthiadau tiwtorial a gweithdai bob wythnos. Ar ben hynny bydd angen i chi wneud traethodau, ymarferion a darllen yn eang.

Wrth asesu datblygiad eich medrau ysgrifennu creadigol byddwn yn talu cryn sylw i’ch gwaith gwreiddiol e.e. straeon byrion, ymsomau, cerddi.

What will you study on this course?

Blwyddyn 1

Dyma gyflwyniad i’r Gymraeg ac Ysgrifennu Creadigol.

Modiwlau gorfodol:

 • Gweithdy Creadigol
 • Sgriptio Teledu
 • Beirniadaeth Lenyddol Ymarferol
 • Yr Iaith ar Waith
 • Llenyddiaeth Gyfoes
 • Rhyddiaith yr Oesoedd Canol
 • Theatr Fodern Ewrop
 • Llenyddiaeth y Cyfnod Modern Cynnar

Blwyddyn 2 a Blwyddyn 3

Cewch y cyfle i astudio dewis eang o fodiwlau cyffrous sy’n torri tir newydd ac yn datblygu eich doniau creadigol.

Modiwlau gorfodol:

 • Gweithdy Rhyddiaith
 • Sgriptio
 • Ymarfer Ysgrifennu
 • Gweithdy Barddoniaeth
 • Traethawd Estynedig
 • Gweithdy Cynghanedd

Byddwch hefyd yn dethol dewisiadau o blith ystod eang o fodiwlau, er enghraifft:

 • Rhyddid y Nofel
 • Dafydd ap Gwilym
 • Chwedlau'r Oesoedd Canol
 • Medrau Cyfieithu
 • Canu Chwedl
 • Y Theatr Gymraeg Fodern
 • Ffuglen Kate Roberts
 • Llenyddiaeth Gymraeg America
 • O'r Llyfr i'r Llwyfan
 • Barddoniaeth Fodern
 • Y Sgrin Fach Gymraeg
 • Athroniaeth a Llenyddiaeth

Cliciwch yma i weld manylion y rhaglen.

Modules for the current academic year

Module listings are for guide purposes only and are subject to change. Find out what our students are currently studying on the Cymraeg gydag Ysgrifennu Creadigol Modules page.

Course content is for guidance purposes only and may be subject to change.

Careers and Employability

Cymrwch olwg ar sut y gallwch chi wella eich cyflogadwyedd wrth astudio ym Mhrifysgol Bangor yma.

Employability and the School of Welsh and Celtic Studies

It's a very exciting time for graduates leaving University with a qualification in Welsh. With the statutory demand for pupils to study Welsh at school until the age of 16, there is a growing demand for teachers, both primary and secondary, with good qualifications in the subject. Traditionally many of our students, who go on to do research for a postgraduate course, often end up lecturing at colleges and Universities.

Opportunities in Media

There are now many more choices for our graduates than ever before. Since S4C was founded in the early 80s, a number of our students went on to work in the media industry as researchers, producers and TV and Radio presenters, and script writers for popular programmes such as Pobl y Cwm and journalists with BBC and ITV. Others were successful in getting jobs with magazines like Golwg and Barn; while others went on to work as translators with big companies like Y Lolfa, Gwasg Gomer and the Welsh Books Council.

Policy

One of the implications of setting up the Welsh Language Board was that all public services and local authorities were legally obliged to produce a Welsh Language Scheme. Many of our graduates were employed to produce theses new language schemes.

Translation Services

As a result of the National Assembly for Wales opening in Cardiff, there was a growing demand for translators, editors and proof readers with a high standard of Welsh.

Further opportunities

A number of our graduates have also made their mark as successful actors on stage and TV. Others have gone on to join the police, public services and even priesthood.

In summary, a degree in Welsh gives you a sought after qualification and a number of career paths to choose from.

Opportunities at Bangor

The University’s Skills and Employability Service provides a wide range of resources to help you achieve your graduate ambitions. Developing your personal skills and enhancing your employability while at university is becoming increasingly important in today’s job market.

The Bangor Employability Award (BEA) and Higher Education Achievement Report (HEAR)

The Bangor Employability Award enables students to build on their transferable skills through the recognition of activities they become involved in during their university life. Students can gain points towards the award through extra-curricular activities such as volunteering, attending workshops or actively participating in the Students’ Union’s clubs and societies.

The HEAR is a final graduation report that all undergraduates receive. The report itemises all academic achievements and additional extra and co-curricular achievements. Academic achievements appear on the report automatically and students are able to note their eligible activities by using the online platform ‘My Employability Hub’. This ensures that future employers are made aware of the additional skills the student has gained outside of the curriculum.

The Award is open to everyone and taking part in the scheme can make a major difference to your performance in the graduate job market.

Internships

Bangor University runs undergraduate and postgraduate internship schemes twice a year, which allow students to work in a professional environment while learning relevant skills and earning money.

Internships offer valuable experience in a professional workplace and there are a range of internships you can get involved in.

Student Volunteering

Not only is volunteering worthwhile – it also improves your employability and widens your experience.

The Students’ Union has a dedicated Student Volunteering Office (SVB) which currently contributes a total of 600 hours each week, promoting a close relationship between the university and the local community. Find out more on the Student Volunteering pages of the Bangor Student’s Union website.

TARGETconnect - Working while you Study

The Skills and Employability Service offers support to students searching for employment during and after their studies.

  TARGETconnect advertises the following opportunities:

 • Graduate jobs – Local, National and International
 • Full-time, part time, permanent and temporary jobs
 • Work experience / internships
 • Voluntary opportunities

Entry Requirements

Am fanylion cyffredinol, darllenwch ein tudalen ar ofynion mynediad.

Mynediad yn 2021:

Ar gyfer graddau cyd-anrhydedd dylech fwrw golwg ar ofynion mynediad eich pwnc dewisol arall.

Cynnig nodweddiadol o isafswm o 112 pwynt tariff o gymhwyster lefel 3* e.e.:

 • Lefel A (yn cynnwys gradd B mewn Cymraeg)
 • BTEC Cenedlaethol/ Diploma Estynedig: DMM**
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch gyda Cymraeg fel elfen: Pasio
 • Derbynnir Cymhwyster Bagloriaeth Cymru
 • Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr hŷn, unigolion â chymwysterau Ewropeaidd ac ymgeiswyr rhyngwladol.

*Mae cymwysterau lefel 3 yn cynnwys Lefel A, BTEC, Mynediad, Cymhwyster Bagloriaeth Cymru ac eraill – am restr lawn, cyfeiriwch at www.ucas.com.

**Gall gael ei ystyried gyda chymhwyst Cymraeg e.g. Lefel A

Mynediad yn 2020:

Ar gyfer graddau cyd-anrhydedd dylech fwrw golwg ar ofynion mynediad eich pwnc dewisol arall.

Cynnig nodweddiadol o isafswm o 112 pwynt tariff o gymhwyster lefel 3* e.e.:

 • Lefel A (yn cynnwys gradd B mewn Cymraeg)
 • BTEC Cenedlaethol/ Diploma Estynedig: DMM**
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch gyda Cymraeg fel elfen: Pasio
 • Derbynnir Cymhwyster Bagloriaeth Cymru
 • Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr hŷn, unigolion â chymwysterau Ewropeaidd ac ymgeiswyr rhyngwladol.

*Mae cymwysterau lefel 3 yn cynnwys Lefel A, BTEC, Mynediad, Cymhwyster Bagloriaeth Cymru ac eraill – am restr lawn, cyfeiriwch at www.ucas.com.

**Gall gael ei ystyried gyda chymhwyst Cymraeg e.g. Lefel A

General University entry requirements

We accept students with a wide range of qualifications and backgrounds and consider each application individually.

All students need to have good basic skills and the University also values IT and communication skills.

As part of the University’s policy we consider applications from prospective disabled students on the same grounds as all other students.

To study a degree, diploma or certificate course you’ll be asked for a minimum of UCAS Tariff points. For a fuller explanation of the UCAS Tariff Points, please see www.ucas.com

We also consider applications from mature students who can demonstrate the motivation and commitment to study a university programme. Each year we enrol a significant number of mature students. For more help and advice about being a mature student at Bangor, please visit the Study at Bangor site.

Specific entry requirements can be seen on the individual course pages.

EU and International students' entry requirements

For information and further detailed guidance on entry requirements for EU and International Students, including the minimum English Language entry requirement, please visit the Entry Requirements by Country pages. International applicants can also visit the International Education Centre section of our website for further details.

More information

Home/EU students and International UCAS applicants

E-mail for General Admissions: admissions@bangor.ac.uk or write to:

Admissions Office
Bangor University
Gwynedd
LL57 2TF

Telephone: +44 (0)1248 383717 

International students (non-UCAS applicants)

Email to International Admissions: internationaladmissions@bangor.ac.uk or write to

Admissions Office
Bangor University
Gwynedd
LL57 2TF

Telephone: +44 (0) 1248 382028

Course Costs

Home/EU Student Tuition Fees (starting in 2019–20 & 2020–21)
 • Full time: £9,000 per year
 • Part time: £750 per 10 credits

International Student Tuition Fees

When coming to University, you will have two main costs, Tuition Fees and Living Costs.

There are also some common additional costs that are likely to arise for students on all courses, for example:

Course-specific additional costs
Depending on the course you are studying, there may be additional course-specific costs that you will be required to meet. These fall into three categories:

 1. Mandatory Costs: these are related to a particular core or compulsory module that you’ll be required to complete to achieve your qualification e.g. compulsory field trips, uniforms for students on placement, DBS Check.
 2. Necessarily Incurred Costs: these may not be experienced by all students, and will vary depending on the course e.g. professional body membership, travel to placements, specialist software, personal safety equipment.
 3. Optional Costs: these depend on your choice of modules or activity and they are shown to give you an indication of the optional costs that may arise to make sure your choice is as informed as possible. These can include graduation events for your course, optional field trips, Welcome Week trips.

Costau dewisol:

Gall myfyrwyr ddewis prynu llyfrau os ydynt am gael eu copïau eu hunain, ond nid yw hyn yn orfodol (bydd yr holl lyfrau ar gael yn y llyfrgell). Bydd union faint y gost hon yn dibynnu’n llwyr ar y myfyriwr unigol, ond gellid amcangyfrif y bydd nifer o fyfyrwyr yn dewis gwario rhyw £20 y modiwl.

Os bydd myfyrwyr yn mynychu’r seremoni raddio, telir c.£12 am docyn i’r myfyriwr a dau westai, a rhyw c.£40 i logi gŵn (gall y prisiau hyn newid).

How to Apply

How to apply through UCAS

Apply online via UCAS

UCAS stands for Universities and Colleges Admissions Service. All university applications are processed through UCAS and then passed on to the universities listed.

Students may apply for a maximum of five courses. For Medicine, Dentistry and Veterinary courses students are only allowed to apply for four courses.

The application form is found on the UCAS website, under ‘Apply’.

When to apply?

We advise you to apply as early as you can as we will start considering applications and making offers straight away. The initial UCAS deadline for UK and EU students is 15 January, however we welcome applications after this date. Those received between 15 January and 30 June will continue to be forwarded to universities by UCAS and will receive consideration where places are still available.

Your Personal Statement

Writing your Personal Statement is the part of the application form that requires most work. You are only allowed 47 lines or 500–550 words to explain why you wish to study the course and the skills you have that are essential for university study.

To write a successful personal statement for your UCAS application you must have a good understanding about the course and its content. Remember that you write only one personal statement for your five choices. Make sure that the courses are similar, if not the same, and make sure that you do not mention a specific course or university.

Read our advice on how to draft a winning personal statement or watch our video guide.

After you’ve applied

You should keep an eye on your application on UCAS ‘Track’. Offers from universities will appear on track and you will be able to accept or decline offers.

You can only reply when you have received all your decisions. The types of reply you can make are firm acceptance and insurance acceptance. Usually students reply in early May.

International Student?

If you are an international student, our International Student pages offer further information on applying.

As an international student applying to study one of our undergraduate programmes you can:

Erasmus student?

We receive around 350 exchange students every year from all over the world. 45% of these students come from Europe and the remainder from as far as Singapore, South Korea and Australia.

The University’s International Exchanges Office is responsible for welcoming these students.

Confused about your next steps?

Take a look at our Going to University website for information and advice on getting ready for university.

Further Information

Contact us

Tîm Derbyniadau
Ffôn: 01248 382085
e-bost: cymraeg@bangor.ac.uk

www.bangor.ac.uk/ysgolygymraeg

Why study at the School of Welsh and Celtic Studies

School Excellence Scholarships - Rewarding Academic Achievement: students who start a BA course in the Schools of Modern Languages & CulturesMusicPhilosophy & Religion or Welsh will be eligible for an MA Scholarship. These scholarships will be available to UK, EU and International students who have completed a  BA degree in one of these Schools in Bangor University; achieved a 2:1 or above, and gained a place on a one-year full-time Taught Masters programme based in one of the Schools above. BA students who graduate with a 1st class degree will automatically receive a full tuition fee waiver for the MA. BA students who graduate with a 2:1 degree will automatically receive a fee reduction, and pay £1,000 fees for the MA. For more information about these scholarships please contact: cah@bangor.ac.uk.

A degree in Welsh gives you the opportunity to study one of the oldest languages in Europe. You’ll be able to learn more about the poetic traditions and some highlights of the prose tradition.

John Morris-Jones, one of the most important scholars and successful poets in Wales, was the first Professor of Welsh at Bangor. One of his most famous students at the beginning of the twentieth century was Kate Roberts, an author who was later crowned the queen of literature in Wales.

During your time at the School of Welsh you will also get the chance to study the work of many more of the department’s graduates, some of whom are well known litterateurs of the twentieth century, such as:

 • Islwyn Ffowc Elis
 • Eigra Lewis Roberts
 • Angharad Tomos
 • Sonia Edwards
 • R. Williams Parry
 • Gwyn Thomas
 • Alan Llwyd
 • Nesta Wyn Jones
 • Einir Jones
 • John Gwilym Jones
 • William R. Lewis
 • Dewi Wyn Williams

Academic discipline

The fact that we’ve had creative writers such as R. Williams Parry and John Gwilym Jones on our staff in the past, and William R. Lewis, Gerwyn Wiliams, Jason Walford Davies and Gwyn Thomas being current staff at the department, is a clear sign of our commitment as an academic discipline.

Student support

One of our main priorities as a department is our students’ wellbeing. All our students are given a Personal Tutor that will be on hand to give help and advice about your academic work and personal difficulties. Also, to make sure that all our students get the best start at University, every first year student will be appointed a Peer Guide to help them settle in. The second and third year students will be there to help you during your first week as a student and beyond.

We also guarantee all first year students a place in our halls of residence. The most popular halls of residence with Welsh students is Neuadd John Morris Jones, home to centuries of Welsh students at Bangor for many years.

Writing in Welsh

A whole section of the School’s website is devoted to collating all the online resources that are available to help you write in Welsh.

Click here to gain access to this resource.

Studying at Bangor

Rated Gold for teaching

We have been awarded a Gold rating, the highest rating possible, for the standarad of our teaching in the Teaching Excellence Framework (TEF) assessment. The TEF assessment took into account teaching quality, learning environment and student outcomes and learning gain. We were judged to deliver consistently outstanding teaching, learning and outcomes for our students and our teaching is of the highest quality found in the UK.

Enjoy a university experience that’s amongst the best in the UK

The guaranteed accommodation, student support, low cost of living and stunning location all contribute towards this.

Take advantage of the Bangor Student Experience with free membership of student clubs and societies, a new international experience programme and employability award scheme.

Award-winning clubs and societies!

Our clubs and societies have been awarded the Silver at the WhatUni Student Choice Awards 2020.

Unrivalled location

Choose to study in one of the best places in the UK to be a student. Bangor’s location – close to the mountains and the sea - has been described as ‘the best university setting in the UK’.

Bangor is the most affordable place in the UK to be a student (TotalMoney 2019).

Investment in facilities

Benefit from continued investment in facilities and services – with Pontio Arts and Innovation Centre, Halls of Residence, and improved sports facilities amongst recent developments.

Guaranteed accommodation in award-winning halls of residence

We guarantee accommodation for first year students who apply within the deadline and hold Bangor as their Firm Choice.

Related Courses

Next steps