Myfyrwyr nyrsio mewn sesiwn ymarferol

Nyrsio

Darganfyddwch y cyrsiau o fewn Nyrsio

Grŵp o fyfyrwyr yn astudio a siarad yn y llyfrgell

Pam Astudio Nysrio

Mae pobl sy'n dewis gyrfa mewn nyrsio yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl. Mae nyrsio yn rhoi llawer o foddhad, yn newid ac yn tyfu'n gyson ac yn broffesiwn cyffrous. Mae nyrsys cofrestredig yn gweithio o fewn un neu fwy o bedwar maes; oedolyn, iechyd meddwl, anableddau dysgu neu blant. Bydd y graddau Baglor Nyrsio a gynigir ym Mhrifysgol Bangor yn rhoi'r  wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i gynnig gofal nyrsio tosturiol ar sail tystiolaeth. 

Fideo - Astudio Nyrsio

Dyma Ameer Rana sef cyflwynydd teledu S4C yn cyflwyno'r cyrsiau Nyrsio sydd ar gael yn yr Ysgol Gwyddorau Iechyd ym Mhrifysgol Bangor.

Erin Jones

Proffil Myfyriwr Erin Jones

Nyrsio

"Dwi'n mwynhau cyfarfod ffrindiau newydd a chael bod mewn awyrgylch gartrefol Gymraeg. Hefyd, cael mynd allan ar leoliadau clinigol, gwneud a mwynhau'r gwaith yr wyf eisiau ei wneud yn y dyfodol - nyrsio!"

Cyfleoedd Gyrfa mewn Nyrsio

Mae datblygiadau mewn triniaethau a thechnoleg yn creu cyfleoedd gyrfa newydd i nyrsys cofrestredig sy'n darparu gwahanol wasanaethau, yn cyflawni gwahanol swyddogaethau ac yn gweithio mewn gwahanol ffyrdd. Mae llawer o wahanol agweddau ar nyrsio o fewn y pedwar maes a nifer o wahanol gyfleoedd ar gyfer datblygu gyrfa a gweithio mewn amrywiaeth o leoliadau. Mae cyfleoedd gyrfa yn amrywio o weithio fel nyrs staff mewn ysbyty neu yn y gymuned, er enghraifft, i swyddi mwy arbenigol ac arweiniol fel nyrsys arbenigol neu ymgynghorol. Mae sawl math o swydd ar gael i nyrsys cofrestredig ac maent yn cynnig datblygiad a dilyniant gyrfa o nyrs staff i nyrs arbenigol, rheolwr ward, metron, arweinydd, ymchwilydd, addysgwr ac ymgynghorydd nyrsio ym mhob maes. Dewch o hyd i fwy o wybodaeth am yrfaoedd mewn nyrsio yma.

1af

ar gyfer Rhagolygon Graddedig

Complete University Guide 2022

Ein Hymchwil o fewn Nyrsio

Mae ein grwpiau ymchwil i gyd yn rhan o Sefydliad Ymchwil Iechyd a Meddygol Bangor (BIHMR). Rydym yn adeiladu ar lwyddiant Sefydliad Ymchwil Iechyd a Meddygol Bangor yn REF 2014 i gynnal a chynyddu rhagoriaeth mewn ymchwil feddygol, ymchwil i iechyd a gofal cymdeithasol. Rydym yn cynnal ymchwil o'r safon uchaf sy'n cyfrannu at welliannau mewn iechyd a gofal iechyd lleol, yn ogystal â chael effaith ledled Cymru, y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol.

Y 10 uchaf

ar gyfer Ymchwil

Complete University Guide 2022

20 uchaf

(allan o 94) yn yr asesiad diweddaraf am ansawdd ymchwil

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014

95%

o'r ymchwil naill ai'n rhagorol yn rhyngwladol neu gyda'r gorau yn y byd

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?