Astudio sleidiau gyda microsgop.
Darganfyddwch y cyrsiau o fewn Gwyddorau Meddygol

1af

yng Nghymru yn gyffredinol (Gwyddorau Meddygol)

NSS 2022

8fed

yn y DU am Ansawdd Ymchwil (Gwyddor Biofeddygol)

Complete University Guide 2023

7fed

yn y DU am Wyddor Biofeddygol

Guardian Good University Guide 2023

6ed

yn y DU am Werth Ychwanegol (Gwyddor Biofeddygol)

Guardian Good University Guide 2023

Ymhlith y 25 gorau

yn y DU am Foddhad Myfyrwyr (Gwyddor Biofeddygol)

Complete University Guide 2023

9fed

yn y DU am Anatomeg a Ffisioleg

Times Good University Guide 2023

Myfyrwraig yn darllen llyfr yn y llyfrgell

Pam Astudio Gwyddorau Meddygol?

Mae ein graddau yn y Gwyddorau Meddygol yn seiliedig ar ymarfer meddygol modern ac fel un o'n graddedigion, bydd gennych y sgiliau i ddilyn amrywiaeth o lwybrau at yrfa clinigol, meddygol a gofal iechyd, yn cynnwys y potensial i gael mynediad ôl-radd i feddygaeth a hyfforddiant meddyg cysylltiol.

PROFFIL MYFYRIWR Lleucu Morgan

Gwyddorau Meddygol

"Mae yna amrywiaeth eang o fodiwlau ac erbyn eleni, dwi'n teimlo fod yr holl fodiwlau dwi wedi eu dysgu ers y flwyddyn gyntaf yn cydgysylltu. Fy hoff ran i o'r cwrs ydi dysgu am ffisioleg cyflyrau, yn enwedig y cyflyrau prin a dysgu pa driniaethau sydd ar gael iddynt."

Tystysgrifau Graddio

Cyfleoedd Gyrfa o fewn Gwyddorau Meddygol

Bydd ein graddau israddedig yn eich paratoi at yrfa yn y dyfodol mewn amrywiaeth o swyddi sy'n gysylltiedig â biowyddoniaeth a meddygaeth. Byddwch mewn sefyllfa gref i sicrhau lle ar raglenni ôl-radd sy'n gysylltiedig â meysydd iechyd eraill, ac yn ddeniadol i gyflogwyr mawr fel y diwydiant fferyllol, ymchwil feddygol ac iechyd y cyhoedd.

Ein Hymchwil o Fewn Gwyddorau Meddygol

Rydym ymysg y 10 Uchaf prifysgol yn y Deyrnas Unedig am ymchwil (Complete University Guide 2022). Yn yr Ysgol Gwyddorau Meddygol ac Iechyd, mae ein hymchwil yn defnyddio dulliau blaengar i roi sylw i gwestiynau sylfaenol ym maes meddygaeth a/neu ddatblygu cymwysiadau i ddiwallu anghenion clinigol difrifol. Mae gennym y nod cyffredinol o wella llwybr y claf, naill ai trwy gyfrannu gwybodaeth newydd i lenwi bwlch pwysig mewn gwybodaeth feddygol neu ddatblygu cymwysiadau sy'n cyfrannu'n uniongyrchol at wella iechyd a lles.  

Rydym yn canolbwyntio ar ymchwil canser (Sefydliad Ymchwil Canser y Gogledd Orllewin) lle mae ein timau ymchwil yn archwilio'r prosesau cymhleth sy'n arwain at ddatblygiad, dilyniant a gwrthiant therapiwtig canserau. Rydym hefyd yn datblygu'r sylfaen ar gyfer therapïau newydd a thechnolegau monitro cleifion. 

Mae'r ymchwil arloesol hwn yn bwydo'n uniongyrchol i'n dysgu a byddwch yn dod ar draws elfennau yn eich modiwlau hyfforddedig ac yn enwedig yn ystod eich project ymchwil yn y drydedd flwyddyn ac mae hyn yn gwneud ein graddau yn rhai o'r rhai mwyaf deinamig a chyfoes sy'n bodoli. 

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?