Myfyrwyr yn defnyddio offer peledr-x

Radiograffeg

MAES PWNC ISRADDEDIG

Darganfyddwch y cyrsiau o fewn Radiograffeg

Myfyrwyr yn dysgu sut i ddefnyddio peiriant peledr-x

Pam Astudio Radiograffeg?

Bydd y cwrs BSc Radiograffeg Ddiagnostig ym Mhrifysgol Bangor (a addysgir ar Gampws Wrecsam Prifysgol Bangor) yn rhoi cymysgedd unigryw o sgiliau technoleg a sgiliau pobl i chi a fydd yn eich gwneud yn hynod gyflogadwy. Byddwch yn dysgu nid yn unig am sut mae pelydrau-x yn cael eu cynhyrchu ac am anatomeg y corff dynol, ond hefyd sut i siarad â phobl a pha fath o bethau a all fod yn destun pryder i gleifion/ defnyddwyr gwasanaeth.

Fideo - Astudio Radiograffeg

Dyma Ameer Rana sef cyflwynydd teledu S4C yn cyflwyno'r cyrsiau Radiograffeg Diagnostig sydd ar gael yn yr Ysgol Gwyddorau Iechyd ym Mhrifysgol Bangor.

Cyfleoedd Gyrfa mewn Radiograffeg

  • 100% mewn gwaith neu astudiaethau pellach 6 mis ar ôl gorffen (Unistats 2020)

Ar ôl graddio o Fangor mewn Radiograffeg Ddiagnostig bydd eich rhagolygon gyrfa yn rhagorol. Dros yr 11 mlynedd diwethaf mae ein graddedigion wedi cael cyflogaeth 100% o fewn 3 mis o raddio, yn bennaf o fewn y GIG.

Unwaith y byddwch yn gyflogedig, bydd datblygiad eich gyrfa yn cael ei lywio gan ddatblygiad proffesiynol parhaus ac yn sgil hyfforddiant ychwanegol yn y gwaith gallwch arbenigo mewn dull delweddu penodol neu ddatblygu eich gyrfa ymhellach o fewn Radiograffeg fel ymarferydd uwch neu ymgynghorol.

Yn ogystal â gweithio yn y gwasanaeth iechyd, gall radiograffwyr hefyd fynd ymlaen i weithio yn y sector masnachol. Mae gyrfaoedd posib yn cynnwys gweithio fel arbenigwyr rhaglenni sy'n cynnig hyfforddiant i eraill ar ddefnyddio offer yn gywir, gwerthu a Gwybodeg. Mae radiograffwyr yn defnyddio technoleg flaengar ym maes gwybodeg yn y Deyrnas Unedig. Mae'r holl ddelweddu yn y GIG wedi bod yn ddigidol ers 2010, felly bydd gennych sylfaen wybodaeth helaeth i gefnogi gwybodeg mewn meysydd iechyd eraill, gan roi hyblygrwydd gyrfa ychwanegol i chi.

Ein Hymchwil o fewn Radiograffeg

  • Yn yr 20 uchaf (o 94) yn yr asesiad diweddaraf o ansawdd ymchwil gyda 95% o ymchwil naill ai'n rhagorol yn rhyngwladol neu gyda'r gorau yn y byd (REF 2014)

Mae ein grwpiau ymchwil i gyd yn rhan o Sefydliad Ymchwil Iechyd a Meddygol Bangor (BIHMR). Rydym yn adeiladu ar lwyddiant BIHMR yn REF 2014 i gynnal a chynyddu rhagoriaeth mewn ymchwil iechyd, meddygol a gofal cymdeithasol. Rydym yn cynnal ymchwil o'r safon uchaf sy'n cyfrannu at welliannau mewn iechyd a gofal iechyd lleol, ac yn cael effaith ledled Cymru, y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?