Myfyriwr yn chwarae'r seiloffon.

Cerddoriaeth

MAES PWNC ÔL-RADDEDIG TRWY DDYSGU

Darganfyddwch y cyrsiau o fewn Cerddoriaeth

Pam Astudio Cerddoriaeth?

Ym Mangor byddwch yn rhan o gymuned fywiog o gyfansoddwyr, ysgolheigion a cherddorion o bob cwr o'r byd, byddwch yn elwa o'r cyfleoedd i rannu syniadau a chreadigrwydd mewn amrywiol ddulliau cerddorol. Mae ein cyfleusterau gyda'r gorau yn y byd, gan gynnwys pum stiwdio electroacwstig o'r radd flaenaf, casgliadau unigryw yn yr archifau a'r llyfrgell, cyfleusterau ymarfer 24 awr, offerynnau gwych, a neuaddau cyngerdd godidog. Cewch eich dysgu a'ch goruchwylio gan gerddolegwyr, cyfansoddwyr ac ymarferwyr byd-enwog, ac mi gewch eich sbarduno a'ch ysgogi'n ddeallusol gan siaradwyr ac artistiaid gwadd. Y tu allan i'r cwrs, cewch ymuno â chorau, cerddorfeydd ac ensembles eraill, a gallwch elwa o'r llu o gyfleoedd sydd ar gael ichi fel aelod o brifysgol draddodiadol fywiog.

Cyfleoedd Gyrfa o Cerddoriaeth

Mae astudio ar lefel Meistr ym Mangor yn fan cychwyn delfrydol ar gyfer gyrfa arbenigol mewn cerddoriaeth. Mae graddedigion ein graddau Meistr wedi mynd ymlaen i weithio fel cyfansoddwyr proffesiynol, perfformwyr, addysgwyr, awduron, darlledwyr, ymchwilwyr a rheolwyr mewn amrywiol sefydliadau celfyddydol. Aeth nifer rhagddynt i astudio graddau PhD, ac yna i yrfaoedd o fri mewn prifysgolion a conservatoires ledled y byd.

Ein Hymchwil o fewn Cerddoriaeth

Mae ein staff yn ymchwilwyr dygn ac maent yn canlyn amrywiaeth dda o ddiddordebau ymchwil mewn cerddoleg, cyfansoddi a pherfformio.  Yn yr RAE diwethaf (2014), barnwyd bod bron i draean o'n hymchwil 'gyda'r gorau yn y byd', a drwyddi draw, barnwyd bod 81% o'n gweithgarwch ymchwil 'gyda'r gorau yn y byd' neu'n 'rhagorol yn rhyngwladol' (h.y. wedi cael y ddwy radd uchaf, sef 3* a 4*).

⁠Cryfderau/Arbenigeddau Ymchwil

Mae ein staff yn cynnal ymchwil ac yn darparu goruchwyliaeth i raddau PhD mewn Cerddoleg, Cyfansoddi, Perfformio ac Iechyd a Lles. O fewn y meysydd eang hynny, mae gennym gryfderau allweddol o ran:

  • Cerddoriaeth Gynnar
  • Cerddoriaeth yr 20fed a’r 21ain ganrif
  • Golygu Cerddoriaeth
  • Cerddoriaeth Cymru
  • Cyfansoddi Acwsmatig ac Electroacwstig
  • Cerddoriaeth Ffilm
  • Y Celfyddydau Sonig
  • Perfformio Cyfoes
  • Perfformio Rhyngweithiol gydag Electroneg.

Mae'r rhan fwyaf o'r staff yn weithgar mewn mwy nag un maes ac yn aml maent yn ymwneud â phrojectau ymchwil gyda chydweithwyr sy'n gweithio mewn disgyblaethau eraill.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?