Rhestr Staff

Enw +44 1248 Swydd

Pennaeth yr Ysgol

Yr Athro Chris Collins 388108 Athro mewn Cerddoriaeth

Staff Gweinyddol

Bethan Brown 382181 Gweinyddwr Cyffredinol
Nia Bullock 388560 Gweinyddwr Myfyrwyr
Julie Boulton  383023 Gweinyddwr PGR

Staff Academaidd

Yr Athro Nathan Abrams 382196 Athro mewn Astudiaethau Ffilm
Yr Athro Vian Bakir 382751 Athro mewn Newyddiaduraeth
Dr John Cunningham 388278 Darllenydd mewn Cerddoriaeth
Geraint Wyn Ellis 383722 Uwch Ddarlithydd mewn y Cyfryngau
Dr Gregory Frame 388591 Darlithydd mewn Astudiaethau Film
Jordan Glendenning 388503 Cynorthwydd Dysgu Graddedig
Ffion Haf Evans 388458 Darlithydd Theatr a Pherfformio
Dr Gwawr Ifan 388206 Darlithydd mewn Cerddoriaeth
Dr Dyfrig Jones 388456 Lecturer in Film
Dr Ifan Morgan Jones 383207 Darlithydd mewn Newyddiaduraeth
Dr Kate Lawrence 382741 Darlithydd mewn Theatr a Pherfformio
Yr Athro Andrew Lewis 382188 Athro mewn Cyfansoddi
Dr Iwan Llewelyn-Jones 382025 Cyfeilydd a Darlithydd mewn Perfformio
Dr Owain Llwyd 382678 Darlithydd mewn Cyfansoddi
Yr Athro Andy McStay 382740 Athro mewn Cyfryngau Digidol
Dr Rhiannon Mathias 382181 Music Fellow / Lecturer
Dr Eben Muse 388628 Uwch Darlithydd mewn Cyfryngau Digidol
Mathew Owen 388177 Darlithydd mewn Ysgrifennu Sgrîn
Huw Powell 382977 Rheolwr Technegol, Tiwtor Ymarfer yn y Cyfryngau, Swyddog Iechyd a Diogelwch, Swyddog Anabledd
Dr Guto Pryderi Puw 382173 Uwch Darlithydd mewn Cyfansoddi
Stephen Rees 382184 Lecturer in Musicology
Yr Athro Pwyll ap Siôn 383808 Athro mewn Cerddoriaeth
Dr Steffan Thomas 383635 Darlithydd mewn y Cyfryngau
Dr Manon Williams 383166 Darlithydd mewn Drama
Joanna Wright 383206 Uwch Ddarlithydd mewn y Cyfryngau, Cydlynydd Arweinwyr Cyfoed

Cynorthwywyr Dysgu Graddedig

Katherine Betteridge 382183
Christina Homer 382183
Emma Peake 382183
Huw McGregor
Elen Wyn Keen
Megan Rainbird
Kate Stuart
Isabel Vincent

Staff Anrhydeddus

Dr Barbara Eichner Cymrawd Ymchwil Anrhydeddus
Dr Sam Ellis Darlithydd Anrhydeddus
Dominic Gwynn Cymrawd Ymchwil Anrhydeddus
Yr Athro John Harper 382181 Athro Emeritws
Dr Sally Harper Cymrawd Ymchwil Anrhydeddus
Dr David Joyner 383655 Honorary Senior Associate
Yr Athro Christian Leitmeir Cymrawd Ymchwil Anrhydeddus
Yr Athro Nicholas Sandon
Yr Athro Liesl van der Merwe Cymrawd Ymchwil Anrhydeddus
Yr Athro Bruce Wood 382181 Athro Emeritws

Athrawon Offerynnol a Lleisiol

Elinor Bennett Athro Telyn
Martin Bickerton Athro Gitâr
Richard Bourne Athro Corn
Anthony Brown Athro Sacsoffon
Marian Bryfdir Athro Llais
Graham Eccles Athro Organ
Dewi Ellis Jones Athro Offerynnau Taro
Mared Emlyn Athro Telyn
Sian Wyn Gibson Athro Llais
Bari Gwilliam Athro Cornet a Thrwmped
Mary Hofman Athro Feiolin
Einir Hughes Athro Telyn
Glian Llwyd Athro Piano
Rhys Meirion Athro Llais
Cass Meurig Athro Crwth
Gary O'Shea Athro Piano
Nicki Pearce Athro Sielo
Simon Powell Athro Trombôn
Jonathan Rimmer Athro Ffliwt
Bethan Roberts Athro Obo
Sioned Roberts Athro Clarinét
Huw Roberts Athro Feiolin
Gavin Saynor Athro Ewffoniwm a Thiwba
Rosemary Skelton Athro Feiolin
Teleri-Siân Athro Piano
Richard Wallace Athro Fiola
Rhys Walters Athro Gitâr Drydan
Huw Warren Jazz Performance Teacher
Anne Williams King Athro Llais

Tiwtoriaid Celfyddyd Gain

Noelle Griffiths
Iwan Lewis
Julie Williams
Wanda Zyborska