Rhestr Staff

Enw +44 1248 Swydd

Pennaeth yr Ysgol

Yr Athro Chris Collins 388108 Athro mewn Cerddoriaeth, Pennaeth yr Ysgol

Staff Academaidd

Yr Athro Nathan Abrams 382196 Athro mewn Astudiaethau Ffilm
Yr Athro Vian Bakir 382751 Athro mewn Cyfathrebu Gwleidyddol a Newyddiaduraeth
Mr Richard Craig 382185 Pennaeth Perfformio
Dr John Cunningham 388278 Darllenydd
Dr Branwen Davies Darlithydd mewn Theatr a Pherfformio
Dr Jochen Eisentraut 382181 Swyddog Rhyngwladol (Sem 1),
Cyfarwyddwr Effaith
Geraint Wyn Ellis 383722 Uwch Ddarlithydd – Diwydiannau Creadigol
Dr Gregory Frame 388591 Darlithydd mewn Astudiaethau Film
Jordan Glendenning 388503 Cynorthwydd Dysgu Graddedig
Ffion Haf 388458 Darlithydd mewn Theatr a Pherfformio
Dr Sally Harper 382126
Lester Hughes 388459 Technegydd
Dr Gwawr Ifan 388206 Tiwtor Derbyniadau,
Dyfrig Jones 388456 Darlithydd mewn Astudiaethau'r Cyfryngau a Chynhyrchu Cyfryngol,
Swyddog Amserlennu,
Swyddog Moeseg
Ifan Morgan Jones 383207 Darlithydd mewn Newyddiaduraeth
Dr Melissa Kagen 382094 Darlithydd mewn Cyfryngau Newydd
Dr Kate Lawrence 382741 Darlithydd mewn Theatr a Pherfformio
Yr Athro Andrew Lewis 382188 Cyfarwyddwr Stiwdio
Dr Iwan Llewelyn-Jones 382025 Cyfeilydd a Darlithydd mewn Perfformio (rhan-amser)
Dr Owain Llwyd 382678 Tiwtor y flwyddyn gyntaf
Dr Rhiannon Mathias 382181
Yr Athro Andy McStay 382740 Darllenydd mewn Cyfryngau Digidol
Dr Eben Muse 388628 Uwch Darlithydd mewn Cyfryngau Mewydd a Chreadigedd y Dyfodol
Mathew Owen 388177 Darlithydd mewn Ysgrifeenu Sgrîn
Huw Powell 382977 Rheolwr Technegol,
Tiwtor Ymarfer yn y Cyfryngau,
Swyddog Iechyd a Diogelwch,
Swyddog Anabledd
Dr Guto Pryderi Puw 382173 Pennaeth Cyfansoddi
Mr Stephen Rees 382184 Uwch Diwtor
Yr Athro Pwyll ap Siôn 383808 Yr Athro
Dr R. Lyle Skains 388497 Uwch Darlithydd mewn Ysgrifennu (Rhyddiaeth)
Dr Steffan Thomas 383635 Darlithydd mewn Astudiaethau Film,
Cyfarwyddwr Astudiaethau Ôl-radd
Mr Wyn Thomas 382182 Cydlynydd Academaidd yr Iaith Gymraeg,
Cyfarwyddwr Astudiaethau Ôl-radd
Joanna Wright 383206 Ymarfer yn y Cyfryngau,
Chydlynydd Arweinwyr Cyfoed

Cynorthwywyr Dysgu Graddedig

Katherine Betteridge 382183 Ystafell Pascall, Llawr gwaelod, Adeilad Cerddoriaeth
Christina Homer 382183 Ystafell Pascall, Llawr gwaelod, Adeilad Cerddoriaeth
Emma Peake 382183 Ystafell Pascall, Llawr gwaelod, Adeilad Cerddoriaeth

Staff Gweinyddol Myfyrwyr

Bethan Brown 382181 Gweinyddwr Myfyrwyr
Nia Bullock 388560 Gweinyddwr Myfyrwyr

Staff Anrhydeddus

Enw +44 1248
Dr Barbara Eichner
Dr Sam Ellis
Dominic Gwynn
Yr Athro John Harper 382181
Dr David Joyner 383655
Yr Athro Christian Leitmeir
Yr Athro Liesl van der Merwe
Yr Athro Robert Pascall 382181
Yr Athro Bruce Wood 382181

Athrawon a Chymrodion Ymchwil Anrhydeddus

Yr Athro Nicholas Sandon
Paul Whittaker

Athrawon Offerynnol a Lleisiol

Enw Offeryn
Elinor Bennett Athro Telyn
Martin Bickerton Athro Gitâr
Heather Bills Athro Cello
Richard Bourne Athro Corn
David Bridge Athro Gitâr
Anthony Brown Athro Sacsoffon
Marian Bryfdir Athro Llais
Ruth Davies Athro Obo
Graham Eccles Athro Organ
Jochen Eisentraut Athro Piano (Jas)
Dewi Ellis Jones Athro Offerynnau Taro
Mared Emlyn Athro Telyn
Bari Gwilliam Athro Cornet a Thrwmped
Mary Hofman Athro Feiolin
Einir Hughes Athro Telyn
Glian Llwyd Athro Piano
Rhys Meirion Athro Llais
Cass Meurig Athro Crwth
Mari Morgan Athro Feiolin
Gary O'Shea Athro Piano
Nicki Pearce Athro Cello
Simon Powell Athro Trombôn
Jonathan Rimmer Athro Ffliwt
Sioned Roberts Athro Clarinét
Huw Roberts Athro Feiolin
Gavin Saynor Athro Ewffoniwm a Thiwba
Rosemary Skelton Athro Feiolin
Teleri-Siân Athro Piano
Richard Wallace Athro Fiola
Anne Williams King Athro Llais