Rhestr Staff

Enw +44 1248 Swydd

Pennaeth yr Ysgol

Yr Athro Chris Collins 388108 Athro mewn Cerddoriaeth, Pennaeth yr Ysgol

Staff Gweinyddol

Bethan Brown 382181 Gweinyddwr Cyffredinol
Nia Bullock 388560 Gweinyddwr Myfyrwyr

Staff Academaidd

Yr Athro Nathan Abrams 382196 Athro mewn Astudiaethau Ffilm
Yr Athro Vian Bakir 382751 Athro mewn Cyfathrebu Gwleidyddol a Newyddiaduraeth
Richard Craig 382185 Pennaeth Perfformio
Dr John Cunningham 388278 Darllenydd mewn Cerddoriaeth
Dr Jochen Eisentraut 382181 Darlithydd mewn Ethnogerddoreg
Geraint Wyn Ellis 383722 Uwch Ddarlithydd – Diwydiannau Creadigol
Dr Gregory Frame 388591 Darlithydd mewn Astudiaethau Film
Jordan Glendenning 388503 Cynorthwydd Dysgu Graddedig
Ffion Haf 388458 Darlithydd mewn Theatr a Pherfformio
Lester Hughes 388459 Technegydd
Dr Gwawr Ifan 388206 Tiwtor Derbyniadau,
Dyfrig Jones 388456 Darlithydd mewn Astudiaethau'r Cyfryngau a Chynhyrchu Cyfryngol,
Swyddog Amserlennu,
Swyddog Moeseg
Dr Ifan Morgan Jones 383207 Darlithydd mewn Newyddiaduraeth
Dr Melissa Kagen 382094 Darlithydd mewn Cyfryngau Newydd
Dr Kate Lawrence 382741 Darlithydd mewn Theatr a Pherfformio
Yr Athro Andrew Lewis 382188 Cyfarwyddwr Stiwdio
Dr Iwan Llewelyn-Jones 382025 Cyfeilydd a Darlithydd mewn Perfformio (rhan-amser)
Dr Owain Llwyd 382678 Tiwtor y flwyddyn gyntaf
Dr Rhiannon Mathias 382181
Yr Athro Andy McStay 382740 Darllenydd mewn Cyfryngau Digidol
Dr Eben Muse 388628 Uwch Darlithydd mewn Cyfryngau Mewydd a Chreadigedd y Dyfodol
Mathew Owen 388177 Darlithydd mewn Ysgrifeenu Sgrîn
Huw Powell 382977 Rheolwr Technegol,
Tiwtor Ymarfer yn y Cyfryngau,
Swyddog Iechyd a Diogelwch,
Swyddog Anabledd
Dr Guto Pryderi Puw 382173 Pennaeth Cyfansoddi
Stephen Rees 382184 Uwch Diwtor
Yr Athro Pwyll ap Siôn 383808 Yr Athro
Dr R. Lyle Skains 388497 Uwch Darlithydd mewn Ysgrifennu (Rhyddiaeth)
Dr Steffan Thomas 383635 Darlithydd mewn Astudiaethau Film,
Cyfarwyddwr Astudiaethau Ôl-radd
Dr Manon Williams Darlithydd mewn Drama
Joanna Wright 383206 Ymarfer yn y Cyfryngau,
Chydlynydd Arweinwyr Cyfoed

Cynorthwywyr Dysgu Graddedig

Katherine Betteridge   382183  
Christina Homer   382183  
Emma Peake 382183 Ystafell Pascall, Llawr gwaelod, Adeilad Cerddoriaeth
Huw McGregor    
Elen Wyn Keen    
Megan Rainbird    
Kate Stuart    
Isabel Vincent    

Staff Anrhydeddus

Enw +44 1248
Dr Barbara Eichner
Dr Sam Ellis
Dominic Gwynn
Yr Athro John Harper  
Dr David Joyner 383094
Yr Athro Christian Leitmeir
Yr Athro Liesl van der Merwe
Yr Athro Bruce Wood  

Athrawon a Chymrodion Ymchwil Anrhydeddus

Yr Athro Nicholas Sandon
Paul Whittaker

Athrawon Offerynnol a Lleisiol

Enw Offeryn
Elinor Bennett Athro Telyn
Martin Bickerton Athro Gitâr
Heather Bills Athro Cello
Richard Bourne Athro Corn
David Bridge Athro Gitâr
Anthony Brown Athro Sacsoffon
Marian Bryfdir Athro Llais
Ruth Davies Athro Obo
Graham Eccles Athro Organ
Dewi Ellis Jones Athro Offerynnau Taro
Mared Emlyn Athro Telyn
Bari Gwilliam Athro Cornet a Thrwmped
Mary Hofman Athro Feiolin
Einir Hughes Athro Telyn
Glian Llwyd Athro Piano
Rhys Meirion Athro Llais
Cass Meurig Athro Crwth
Mari Morgan Athro Feiolin
Gary O'Shea Athro Piano
Nicki Pearce Athro Cello
Simon Powell Athro Trombôn
Jonathan Rimmer Athro Ffliwt
Sioned Roberts Athro Clarinét
Huw Roberts Athro Feiolin
Gavin Saynor Athro Ewffoniwm a Thiwba
Rosemary Skelton Athro Feiolin
Teleri-Siân Athro Piano
Richard Wallace Athro Fiola
Anne Williams King Athro Llais

Tiwtoriaid Celfyddyd Gain

Noelle Griffiths
Iwan Lewis  

Julie Williams

Wanda Zyborska