(10/7: gwaith adnewyddu yn cymeryd lle)

Gwasanaeth Cynghori Myfyrwyr

 

 

  • Mae Gwasanaeth Cynghori Myfyrwyr yn cynnig amrywiaeth o adnoddau i gefnogi myfyrwyr yn ystod eu hamser yn y Brifysgol. Byddem yn annog myfyrwyr sy'n ceisio cymorth i edrych ar ein hadnoddau Hunangymorth yn y lle cyntaf - mae'r rhain yn cynnwys 'Cysylltiadau Hunangymorth , Phodcastiau a Apps ', ' BigWhiteWall '  a ' Taflenni Gwybodaeth ' ar amrywiaeth o bynciau.
  • Chynigir grwpiau a gweithdai ar gyfer myfyrwyr drwy gydol y flwyddyn academaidd gan gynnwys sesiynau blasu Ymwybyddiaeth Ofalgar ar brynhawniau Mercher.
  • Mae Gwasanaeth Cwnsela Myfyrwyr yn cynnig cyfle i drafod materion personol a materion sy’n peri gofid, gyda chwnselydd proffesiynol a chymwys, mewn amgylchedd diogel a chyfrinachol.
  • Gweler manylion am sut i gael mynediad at ein holl wasanaethau gan gynnwys Sesiynau Cefnogi ac Asesu ar y FWYDLEN ar y dudalen hon.
  • Gall y gwasanaeth gynnig hyfforddiant a chefnogaeth i aelodau staff perthnasol er mwyn datblygu eu dealltwriaeth o faterion yn ymwneud â iechyd meddwl a’u hymateb i fyfyrwyr ag anawsterau.

Yr amser aros presennol ar gyfer Apwyntiad asesu yw 5-7 ddiwrnod gwaith.

Cofiwch wneud defnydd o'n hadnoddau eraill hefyd, megis sesiynau cefnogi, darlithoedd Magu Gwytnwch a gweithdai MiFedrai.  Mae cymorth 24/7 ar gael hefyd i bob myfyriwr yn rhad ac am ddim trwy bigwhitewall.com

Mae Gwasanaeth Cwnsela Myfyrwyr y Brifysgol yn aelod o Gymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain ac mae’n cadw at bolisïau’r corff hwnnw ar gyfrinachedd a diogelu data.

Rydym yn ymgeisio i ymateb i bob ebost o fewn 3-5 diwrnod.

Gwyliwch ein fideo

Ein Lleoliad:

Canolfan Gwasanaethau Myfyrwyr
Prifysgol Bangor
Gwasanaeth Cwnsela Myfyrwyr
Ail Lawr
Neuadd Rathbone
Ffordd y Coleg
Bangor
LL57 2DF

Gweler y map lleoliad ar-lein ar gyfer Neuadd Rathbone (Rhif 70).

Cysylltwch â’n Gweinyddwr ar 01248 388520 neu e-bost cynghori@bangor.ac.uk am apwyntiadau ar gyfer sesiynau cynnal ac asesiadau.

Ar gyfer pob achos brys, edrychwch ar ein rhestr o gysylltiadau brys neu ewch at eich Meddyg Teulu.

Nodau ac Amcanion

I weld nodau ac amcanion ein gwasanaeth yn llawn, cliciwch yma.

Yr ydym yn croesawu eich adborth. Os oes gennych unrhyw adborth, cysylltwch ag un o'r canlynol:

Enw Swydd
Maria Lorenzini Cyfarwyddwr Gwasanaethau Myfyrwyr
Kate Tindle Pennaeth Gwasanaeth Cynghori

 

Cliciwch yma i weld sut rydym yn gwella ein gwasanaethau