Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

 

Gwasanaeth Cynghori Myfyrwyr

Mae'r Gwasanaeth Cynghori ar gael i'ch cefnogi ar-lein.

 

Rydym wedi ymestyn ein gwasanaeth o gynig cefnogaeth dros ffon i gefnogaeth drwy sgrin ar gyfer asesiadau a sesiynau cynghori.

Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau/ceisiadau apwyntiad drwy ebost at cynghori@bangor.ac.uk

Am wybodaeth am sesiynau wythnosol Ymwybyddiaeth Ofalgar (ar gael drwy'r haf), cyflwyniadau o'n Darlithoedd Magu Gwytnwch a Gweithdai MiFedrai.  cliciwch yma: 

 

Gweler tudalennau ychwanegol am restrau cynhwysfawr o ganllawiau hunangymorth, ac hefyd, Adnoddau Ar-lein Iechyd Meddwl y Brifysgol yn:  onlinementalhealthresources.php

 

Ceisiwn ymateb i unrhyw ebost o fewn 1-2 diwrnod gwaith.

Ar gyfer materion o argyfwng, gofynnir i chwi ymweld â'r adran help arall a linciau defnyddiol neu ymweld â'ch Meddyg:

Help arall a linciau defnyddiol

 

Os ydych angen cymorth gyda'r isod, awgrymir i chwi gysylltu â'r Gwasanaeth Anabledd / Cynghorwyr Iechyd Meddwl.

  • Cymorth i lunio cynllun cefnogi dysgu;
  • Cyngor ar strategaethau i fyfyrwyr ar rhwstrau y maent yn gwynebu;
  • Gwybodaeth ar, neu, gymorth gyda gwned cais am Lwfans Myfyriwr Anabl.

 

I Fyfyrwyr wedi eu lleoli yn ardal Wrexham:

Dilynwch yr un canllawiau ac osodir uchod a cysylltwch gyda ni yn uniongyrchol gydag unrhyw ymholiadau.

 

Os oes gennych chi bryderon am Coronafeirws, cliciwch yma a wybodaeth pellach:

https://www.bangor.ac.uk/studentservices/coronavirusmentalhealth.php.cy

 

 

Gwyliwch ein fideo

I Staff, gallwn gynnig:

  • Cefnogaeth i staff sy'n poeni am iechyd meddwl myfyriwr drwy'r system cwnselydd ar d dyletswydd. Fodd bynnag, nid yw'r Gwasanaeth Cynghori yn wasanaeth brys;
  • Hyfforddiant a chefnogaeth i staff perthnasol i ddatblygu eu dealltwriaeth o faterion iechyd meddwl a'u hymatebion i fyfyrwyr ag anawsterau.

 

Ar gyfer pob achos brys, edrychwch ar ein rhestr o gysylltiadau brys neu ewch at eich Meddyg Teulu.

Nodau ac Amcanion

I weld nodau ac amcanion ein gwasanaeth yn llawn, cliciwch yma.

Mae'r Gwasanaeth Cynghori Myfyrwyr yn aelod o'r Gymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain (BACP) ac yn dilyn eu canllawiau ai polisiau ar cyfrinachedd a gwarchod data.

 

Yr ydym yn croesawu eich adborth. Os oes gennych unrhyw adborth, cysylltwch ag un o'r canlynol:

Enw Swydd
Maria Lorenzini Cyfarwyddwr Gwasanaethau Myfyrwyr
Kate Tindle Pennaeth Gwasanaeth Cynghori