Disgybl mewn dosbarth

TAR Uwchradd - Hanes (Cyfrwng Cymraeg) Ôl-raddedig trwy Ddysgu - 2020 Entry

Manylion y Cwrs

 • Cymhwyster TAR
 • Year Start 2020
 • Hyd 1 flwyddyn
 • Dyddiad Dechrau

  Medi

 • Modd Astudio

  Llawn amser

 • Lleoliad

  Bangor

Edrych ar athrawes mewn dosbarth

Darllen mwy: Addysgu

Mi wnaiff ein cyrsiau Addysgu roi dealltwriaeth drylwyr i chi o'r ffordd mae plant yn dysgu a bydd yn eich arfogi â'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen i ddatblygu fel athro creadigol ac arloesol.

Grŵp astudio

Darllen mwy: Addysg

Bydd ein cyrsiau Addysg yn eich galluogi i fod wrth wraidd gwella ansawdd a dealltwriaeth addysgol, ble bynnag yr ewch yn eich gyrfa.  

Lleoliad seminar gyda'r tiwtor a myfyrwyr yn edrych ar ddogfen hanesyddol

Darllen mwy: Hanes a Hanes Cymru

Mae rhaglenni Hanes a Hanes Cymru yn darparu hyfforddiant ar lefel uchel ym meysydd hanes Cymru yn y cyfnod modern cynnar, modern a chyfoes, ynghyd â gweddill Prydain ac Ewrop. Mae'r cwrs hwn yn pwyso ar arbenigedd heb ei hail ein tîm o haneswyr Cymreig yn yr adran i gynnig cynllun gradd sy'n addas i rai sydd wedi astudio hanes Cymru yn y gorffennol a'r rhai y mae'n faes astudio newydd iddynt.