Gwarthaeg yn pori

Helpu i fynd i’r afael â newid hinsawdd yng Nghymru ac yn fyd-eang

Gyda’r Deyrnas Unedig yn cynnal y 26ain Cynhadledd y Pleidiau (COP26) rhwng 31 Hydref a 12 Tachwedd, 2021, gwelir tystiolaeth o ymrwymiad Prifysgol Bangor i gynaliadwyedd, yr amgylchedd a newid yn yr hinsawdd mewn gwaith a gyhoeddwyd yn ddiweddar, gellir ei weld yma.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?