Person yn camu dros gerrig yn yr afon

Dewis dy lwybr

Clirio ym Mangor

Un cam yn nes at dy ddyfodol

Ffoniwch y Llinell Gymorth ar 0800 085 1818

Y Teras ger Prif Adeilad y Brifysgol

Dyddiau Agored Prifysgol Bangor

Ymunwch â ni ar ein Diwrnod Agored nesaf, dydd Sadwrn 20 Awst

SAFLE UCHEL I YMCHWIL PRIFYSGOL BANGOR YNG NGHYMRU A’R DEYRNAS UNEDIG

Rhif 1

o ran y Prifysgolion Gorau yng Nghymru

Student Crowd, 2022

5 Uchaf

o brifysgolion y Deyrnas Unedig

WhatUni? Student Choice Awards, 2022

15fed

yn y byd am Gynaliadwyedd

UI GreenMetric World University Rankings, 2021

Rhif 1

o ran y dref brifysgol fwyaf fforddiadwy

Totally Money, 2019

Ymchwil sy'n arwain y byd

Mae ein hymchwil arloesol yn atgyfnerthu ein cwricwlwm sy'n newid yn barhaus ac yn helpu i wella ein cyd-ddealltwriaeth o'r byd o'n cwmpas.

DOD O HYD I GWRS

Rydym yn cynnig cyrsiau yn y gwyddorau, celfyddydau, dyniaethau, busnes a'r gyfraith. 

Gweld ein cyrsiau

Dau fyfyriwr yn cerdded a gwthio beic tu allan i'r Prif Adeilad

Dewch i brofi Bangor

Nid yn unig ein bod yn cynnig addysg rhagorol a phrofiad myfyrwyr heb ei ail, ond mae gennym hefyd gymuned myfyrwyr fywiog, gyfeillgar ac amrywiol wedi'i lleoli yn y lleoliad mwyaf syfrdanol rhwng y mynyddoedd a'r môr.

Rhithdeithiau

Dewch i weld sut le yw Prifysgol Bangor a beth sydd gan ein myfyrwyr presennol i'w ddweud.

Dyddiau Agored

Ymunwch â ni ar un o'n Dyddiau Agored er mwyn dysgu mwy am y Brifysgol a holi ein staff am astudio a bywyd ein myfyrwyr. 

Myfyrwyr tu allan i'r Brif Adeilad

Dewiswch y cwrs perffaith

Mae ein haddysg o'r safon uchaf a'n hymchwil o'r radd flaenaf.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?