Ynganu

Mae'r adran hon wedi'i chreu'n arbennig ar gyfer y rhai sydd yn ddi-hyder wrth geisio ynganu geiriau yn Gymraeg. Mae'r eirfa yn gysylltiedig â Phrifysgol Bangor.