Yr Athro Colin baker

Enw
Yr Athro Colin baker
Swydd
E-bost
Ffôn
Lleoliad

Yr Athro Colin Baker

Bu Colin Baker yn ddirprwy is-ganghellor (2007-2012) ac yn athro addysg (1994-2012) ym Mhrifysgol Bangor ac erbyn hyn, mae'n Athro Emeritws ym Mhrifysgol Bangor.


Mae wedi ysgrifennu 20 llyfr a mwy na 140 o erthyglau ar ddwyieithrwydd, gyda phwyslais penodol ar gynllunio ieithyddol ac addysg ddwyieithog. Mae ei lyfr 'Foundations of Bilingual Education and Bilingualism' (Multilingual Matters, 1993, 1996, 2001, 2006, 2011,2017) wedi cael ei gyfieithu i’r Japaneeg, Corëeg, Sbaeneg, Latfieg, Georgeg, Groeg, Fietnameg a Mandarin. Ysgrifennwyd argraffiad 2017 gyda Wayne Wright ( Prifysgol Purdue ) fel cyd -awdur . Enillodd ei 'Encyclopedia of Bilingualism and Bilingual Education' (Multilingual Matters, gyda Sylvia Prys Jones) Wobr y British Association for Applied Linguistics yn 1999. Enillodd wobr y California Association for Bilingual Education Special Recognition Award yn 2000 ar gyfer Ymchwil Eithriadol a Gweithgarwch Ysgolheigaidd .

Cyhoeddwyd ei lyfr 'Parents and Teachers Guide to Bilingualism' am y tro cyntaf ym 1995 ac fe'i hailargraffwyd yn 2000, 2007 a 2014. Dyma'r canllaw i rieni ac athrawon ar fagu a meithrin plant dwyieithog sydd wedi gwerthu'r nifer mwyaf o gopïau yn y byd. Y mae wedi ei gyhoeddi yn Swedeg, Estoneg, Sbaeneg, Twrceg, Almaenaeg, Mandarin a Chorëeg.


Bu'n olygydd ar yr International Journal of Bilingualism and Bilingual Education am bymtheg mlynedd ac yn aelod o fwrdd golygyddol amryw o gyfnodolion rhyngwladol. Enillodd grant i sefydlu canolfan ymchwil ddwyieithrwydd gwerth £6.5 miliwn ym Mhrifysgol Bangor a bu'n gyd-gyfarwyddwr arni (cyllidwyd y ganolfan gan yr ESRC a Llywodraeth Cynulliad Cymru). Yn ogystal â gweithgareddau academaidd, mae Colin Baker wedi dal dwy swydd i'r llywodraeth fel aelod o’r Cyngor Asesu a Chwricwlwm a Bwrdd yr Iaith Gymraeg. Yn 2010, fe'i penodwyd i gynnal adolygiad o ddarpariaeth ddwyieithog Llywodraeth Cymru.