Enw
Athro Emeritws Gareth Ffowc Roberts
Swydd
Athro Emeritws
E-bost
h.g.f.roberts@bangor.ac.uk
Ffôn
Lleoliad

Bu Gareth Ffowc Roberts yn Brifathro Coleg Normal Bangor (1994-96), yna yn Ddirprwy is-Ganghellor (1996-2005) ac yn Athro Addysg (2000-2005) ym Mhrifysgol Bangor ac, erbyn hyn, mae'n Athro Emeritws yn y brifysgol.
Mae wedi arbenigo mewn addysg mathemateg, gyda phwyslais penodol ar addysg ddwyieithog. Gweithiodd fel Ymgynghorydd Mathemateg gyda Chyngor Sir Gwynedd cyn symud i’r Coleg Normal.


Mae wedi cyfrannu’n helaeth at boblogeiddio mathemateg mewn erthyglau a llyfrau ac ar y cyfryngau. Yn 2010 dyfarnwyd y Fedal Gwyddoniaeth a Thechnoleg iddo gan yr Eisteddfod Genedlaethol am ei waith mewn mathemateg. Yn 2011 fe’i derbyniwyd i Orsedd y Beirdd yn Eisteddfod Wrecsam a’r Fro. Yn 2016 fe’i etholwyd yn Gymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru (FLSW).


Ymysg ei gyhoeddiadau, cyd-olygodd gyfrol ar fywyd a gwaith y mathemategydd a’r addysgwr Robert Recorde (1512?-1558): ‘Robert Recorde: The Life and Times of a Tudor Mathematician’ (2012, 2013, Caerdydd). Cyhoeddodd hefyd lyfr poblogaidd ar fathemateg, ‘Mae Pawb yn Cyfrif’ (2012, Llandysul) ac addasiad o’r llyfr hwnnw i’r Saesneg, ‘Count Us In’ (2016, Caerdydd). Ar hyn o bryd ef yw golygydd y gyfres ‘Gwyddonwyr Cymru – Scientists of Wales’ a gyhoeddir gan Wasg Prifysgol Cymru. Mae’r gyfres yn dathlu cyfraniad gwyddoniaeth a thechnoleg yn hanes Cymru.