Helen Branwen Roberts

Enw
Helen Branwen Roberts
Swydd
Dalithydd mewn Addysg Cynradd (Addysg Grefyddol)
E-bost
h.b.jones@bangor.ac.uk
Ffôn
01248 383080
Lleoliad
Hiraethog 2, Safle'r Normal

Bywgraffiad

Magwyd Helen Branwen Roberts yn Llanrhaeadr ym Mochnant a mynychodd Ysgol Gynradd Llanrhaeadr Y.M. ac Ysgol Uwchradd Llanfyllin. Aeth ymlaen i astudio Efrydiau Beiblaidd ym Mhrifysgol Bangor ac ar ôl graddio dilynodd gwrs TAR Uwchradd yng Ngholeg y Santes Fair, Bangor. Gweithiodd yn Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhuthun, Ysgol y Creuddyn, Llandudno, ac Ysgol Uwchradd Bodedern, Sir Fôn, ac yn yr ysgolion hyn bu'n addysgu Addysg Grefyddol , Cerddoriaeth, Addysg Gorfforol, a Saesneg. Yn ogystal, cafodd nifer o brofiadau gwerthfawr fel Pennaeth Adran, Pennaeth Cyfadran, ac Arweinydd Bugeiliol. Treuliodd amser ar secondiad fel Athrawes Ymgynghorol Addysg Grefyddol ym Môn a Gwynedd gyda chwmni Cynnal cyn derbyn swydd fel darlithydd yn yr Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol, Prifysgol Bangor.
Mae ganddi gyfrifoldeb am yr elfen Addysg Grefyddol yn y cyrsiau cynradd ac mae hi'n cyfrannu at y cwrs BA Astudiaethau Plentyndod gan ddarlithio ar Etheg a Phlant. Hefyd, mae ganddi gyfrifoldeb am Arweinwyr Cyfoed yr Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol, ac fel tiwtor Blwyddyn 1 ar y cwrs BA(SAC) mae'n gyfrifol am drefnu yr Wythnos Groeso i hyfforddeion y flwyddyn gyntaf. Mae hi'n aelod cyf-etholedig o CYSAG Môn a Gwynedd ac wedi bod yn arholwraig i CBAC ar y cyrsiau Uwch Gyfrannol ac A2 Astudiaethau Crefyddol.

Addysgu presennol


Cyrsiau is-raddedigion:
BA (SAC): Addysg Grefyddol.
BA Astudiaethau Plentyndod: modiwl ar Etheg a Phlant.

Cyrsiau ol-raddedigion:
TAR Cynradd: Addysg Grefyddol.

Prosiectau / Cyhoeddiadau / Ymchwil


• Cynnal: Cynllun Adnoddau A2, 2001.
• ACCAC: Prosiect Adnoddau UG Astudiaethau Crefyddol, 2002.
• Cynllun Sabothol Cenedlaethol, 2005-07.

Cyfrifoldebau

• Addysg Grefyddol yn y cwrs BA(SAC) Cynradd.
• Addysg Grefyddol yn y cwrs TAR(Cynradd).
• Cydlynydd arweinwyr cyfoed y cwrs BA(SAC).
• Tiwtor Blwyddyn 1 y cwrs BA(SAC).

Cymwysterau

• BA(Anrh), Coleg Prifysgol Gogledd Cymru, Bangor, 1983.
• TAR Uwchradd, Coleg Y Santes Fair, Bangor, 1984.

Swyddi blaenorol

• 1984-85: Athrawes Addysg Grefyddol, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhuthun.
• 1985-93: Pennaeth Addysg Grefyddol, Ysgol y Creuddyn, Bae Penrhyn, Llandudno.
• 1993-2003: Pennaeth Addysg Grefyddol, Ysgol Uwchradd Bodedern.
• 2002-03: Athrawes Ymgynghorol Addysg Grefyddol Môn a Gwynedd (Cynnal).
• 2001-06: Arholwraig Astudiaethau Crefyddol, CBAC.