Katie Roberts

Enw
Katie Roberts
Swydd
Darlithydd Addysg (Dylunio a Thechnoleg); Prif Dechnegydd Dylunio ac Adeiladu (Gwyddorau Dynol)
E-bost
k.l.roberts@bangor.ac.uk
Ffôn
01248 383269/383005
Lleoliad
Cilgwyn, Safle'r Normal

Mae Katie Roberts yn ddarlithydd mewn Dylunio Cynnyrch (Addysgu ac Ysgoloriaeth) ac yn Brif Dechnegydd Dylunio ac Adeiladu. Enillodd ei BDes mewn Dylunio Cynnyrch a Modelu Digidol ym Mhrifysgol John Moores Lerpwl a Phrifysgol Gwyddorau Cymhwysol Kymenlaakso, y Ffindir. Aeth ymlaen i arbenigo mewn gemwaith a thrin arian, gan astudio yn Ysgol Gemwaith Birmingham


Gweithiodd Katie mewn diwydiant fel Dylunydd Gemwaith a Datblygwr CAD ar gyfer cwmni gemwaith yn Swydd Derby fel Cyswllt KTP ar y cyd â Phrifysgol Dinas Birmingham. Yn y swydd hon, ymchwiliodd i brosesau datblygu cynnyrch newydd a thechnolegau CAD i'r cwmni trwy ddylunio a datblygu casgliadau gemwaith arobryn. Ochr yn ochr â'r swydd hon, enillodd hefyd MA Rheoli Dylunio gyda rhagoriaeth ym Mhrifysgol Dinas Birmingham.


Sefydlodd ei chwmni dylunio a gweithgynhyrchu gemwaith llwyddiannus ei hun, yn gwerthu ac arddangos ei gwaith yn genedlaethol ac yn ennill gwobrau am ei gwaith gan The Goldsmiths Company, Goldsmiths Craft and Design Council, y British Jewellery Association a The Gemmological Institute of America. Yn ogystal â'i hymarfer ei hun, bu Katie yn darlithio yn Ysgol Gemwaith Birmingham rhwng 2009 a 2013, gan arbenigo mewn CAD.


Ymunodd â'r tîm Dylunio Cynnyrch ym Mhrifysgol Bangor yn 2014 lle mae'n darlithio mewn dylunio a gweithgynhyrchu gemwaith, CAD a chyhoeddi penbwrdd. Hi yw cyd-awdur model Proses Dylunio Bangor, a chwblhaodd Dystysgrif Ôl-radd mewn Addysg Uwch ym Mhrifysgol Bangor yn 2017.


Addysgu


BSc Dylunio Cynnyrch a Dylunio a Thechnoleg SAC, darlithoedd yn cynnwys:
Dylunio a Gweithgynhyrchu 3; Meddalwedd CAD a Chyhoeddi pen bwrdd


Ymchwil


Ymchwil addysgeg mewn dylunio, technoleg a chreadigrwydd.


Arall


Aelod o'r Design and Technology Association (DATA)


Cysylltwch â Katie os ydych:

  • yn ddarpar fyfyriwr sydd eisiau gwybodaeth am y cwrs BSc Dylunio Cynnyrch,
  • cwmni dylunio neu weithgynhyrchu sydd â diddordeb mewn darparu lleoliadau i fyfyrwyr
  • busnes sy'n chwilio am bartneriaeth academaidd KTP
  • busnes sy'n chwilio am ymgynghoriaeth dylunio ac arloesi

https://www.facebook.com/Product-Design-Bangor-126139030759919
https://uk.linkedin.com/in/robertskatie
www.katie-roberts.co.uk