Nesta Wynne Elliott

Nesta Griffith
Enw
Nesta Wynne Elliott
Swydd
Darlithydd mewn Addysg Cynradd
E-bost
nesta.elliott@bangor.ac.uk
Ffôn
01248 382880
Lleoliad
Hiraethog, Safle'r Normal

Teitl eich swydd a Chyfrifoldebau:

Uwch Diwtor
Dirprwy Gyfarwyddwr Cyrsiau Cynradd
Cyfarwyddwr Ymglymiad Myfyrwyr

Amdanaf i:


Graddiais ym Mhrifysgol Bangor gyda Gradd gyd-anrhydedd mewn Cymraeg a Drama yn 1980. Gweithiais mewn amrywiol swyddi, nad oeddent yn ymwneud â’r byd addysg cyn magu teulu a chwblhau cwrs TAR yn y Coleg Normal yn 1996. Roeddwn yn athrawes ddosbarth yn Ysgol y Borth, Porthaethwy ym Môn o Fedi 1996 hyd 2011, gan ddod yn aelod o’r Tîm Rheoli a’r Llywodraethwyr rhwng 20016 - 2011. Gweithiais fel Cyd-lynydd Iaith i’r dalgylch ac fel Athrawes Ymgynghorol Gwyddoniaeth i Cynnal. Cefais secondiad i weithio efo Cynnal, ar amrywiol adegau, gan gyfrannu at gwahanol gyhoeddiadau i ysgolion megis, ‘Trafod Testun’ ar gyfer Bl 3 a 4 a Bl 5 a 6; ffeil o weithgareddau i hyrwyddo a datblygu llafaredd a chyd-ddatblygu uned o waith ar e-ddiogelwch i Cynnal a’r NGFL. Bum yn gweithio’n achlysurol i’r Ysgol Addysg cyn ymuno â’r staff llawn amser yn 2011.

Ychwanegol:


Cymedroli Portffolio Cymraeg CA2/CA3 i CBAC - 2011 a 2012.
Cynnal hyfforddiant ar Asesu ar Gyfer Dysgu i hyfforddwyr ail-iaith i
oedolion yng Ngheredigion (2012)

Addysgu:


BA SAC/QTS Blwyddyn 2 – English, Literacy, Astudiaethau Proffesiynol a Paratoi ar gyfer Profiad Ysgol
BA QTS Year Year 3 - English, Astudiaethau Proffesiynol a Paratoi ar gyfer Profiad Ysgol
TAR/ PGCE – English, Astudiaethau Proffesiynol a Paratoi ar gyfer Profiad Ysgol

Cyhoeddiadau:

Llyfrau plant:
Griffith, N., ‘Cuddio’ (2005) Gwasg Gomer: Llandysul
Grififith, N., ‘Ysbryd yr Ynys’ (2002) Gwasg Gome: Llandysul