Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cynnwys y Cyhoedd mewn Addysg ac Ymchwil

Cydweithio, Cydgynhyrchu a Chydgynllunio 

Ydych chi'n Ddefnyddiwr Gwasanaethau neu Ofalwr a hoffai gymryd rhan mewn addysg ac ymchwil?

Hoffech chi ddod yn rhan o grŵp sy'n cynghori a chymryd rhan yn y gweithgareddau canlynol:

  • Cyfweliadau myfyrwyr
  • Asesiadau myfyrwyr
  • Cyflwyniadau gan fyfyrwyr
  • Cynllunio cwricwlwm
  • Cynllunio ymchwil
  • Gweithgareddau ymchwil
  • Datblygu ymchwil

I gael gwybod mwy, neu i gael eich ychwanegu at negeseuon e-bost y grŵp, cysylltwch a'r unigolyn isod gyda'ch manylion.

Croesawu aelodau newydd

Rydym yn grwp egnïol sy’n mwynhau trafodaethau bywiog a chydweithio gyda staff a myfyrwyr

Rydym yn grŵp cyfeillgar sy'n cael cefnogaeth gan ein gilydd a gan staff y Brifysgol

Manylion cyswllt / Rhagor o wybodaeth

Dr Marjorie Ghisoni, 

Arweinydd ymwneud â’r cyhoedd

Ysgol Gwyddorau Iechyd, Fron Heulog, Ffordd Ffriddoedd, Bangor, Gwynedd LL57 2EF  m.ghisoni@bangor.ac.uk 01248383139

Strategaeth Cynnwyd Y Cyhoedd (2016)

Cliciwch yma i weld y Strategaeth Cynnwyd y Cyhoedd (2016)

Rhwydwaith Cynnwys y Cyhoedd mewn Addysg ac Ymchwil (PEER) Ysgol Gwyddorau Iechyd, Prifysgol Bangor Cylchlythyr y Gwanwyn

Cliciwch ym i weld Rhwydwaith Cynnwys y Cyhoedd mewn Addysg ac Ymchwil (PEER) Ysgol Gwyddorau Iechyd, Prifysgol Bangor Cylchlythyr y Gwanwyn