Coronavirus (Covid-19) Information

Cynrychiolwyr rhyngwladol yn cael eu denu i Ysgol Haf Ymchwil Gwasanaethau Iechyd Prifysgol Bangor 2017

Daeth cynrychiolwyr o gyn belled â Chanada, Qatar, yr Eidal a Denmarc i ysgol haf ymchwil breswyl Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd Prifysgol Bangor a gynhaliwyd ym mis Gorffennaf 2017

Yr Athro Chris Burton, Pennaeth yr Ysgol yn dysgu yn Ysgol Haf 2017

Mae Ysgol Haf Ymchwil Gwasanaethau Iechyd wedi ei chynllunio i fod yn llwyfan datblygu a dysgu i ymchwilwyr iechyd a meddygol ynghyd â staff sy'n gweithio mewn gwasanaethau gofal iechyd, ac mae'n gyfle unigryw i unigolion gael dealltwriaeth o'r ymchwil arloesol a wneir mewn gwasanaethau gofal iechyd ym Mhrifysgol Bangor. 

Yn ystod yr wythnos a dreuliwyd yng ngogledd Cymru, bu'r cynrychiolwyr yn cymryd rhan mewn cyfres o ddosbarthiadau meistr a sgyrsiau gan arbenigwyr rhyngwladol yn Ysgol Gwyddorau Iechyd Prifysgol Bangor. Roedd y pynciau'n cynnwys yr ymchwil ddiweddaraf mewn gwasanaethau dementia, ymchwil gweithredu, economeg iechyd, gofal sylfaenol, treialon clinigol, ymwybyddiaeth iaith a phrofiadau defnyddwyr gwasanaeth ac mae'r rhaglen derfynol ar gael i'w lawrlwytho yma. Gallwch hefyd ddarllen mwy am yr ymchwil gofal iechyd a wneir ym Mhrifysgol Bangor yma:

Yr Athro Clare Wilkinson yn siarad am ymchwil gofal sylfaenol

Yn ystod yr ysgol haf breswyl lawn, cafodd sesiynau rhyngweithiol eu cynnwys yn y rhaglen i ddangos sut mae Prifysgol Bangor yn arwain ymchwil pwysig a gynlluniwyd i greu amgylchedd ymchwil GIG cryf yng ngogledd Cymru, ac er budd gofal iechyd i gleifion yng Nghymru, y Deyrnas Unedig ac ar draws y byd. Cafodd 95% o ymchwil iechyd ym Mhrifysgol Bangor ei gydnabod gyda'r gorau yn y byd ac yn rhagorol yn rhyngwladol yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014 (REF), y system ar gyfer asesu ansawdd ymchwil yn sefydliadau addysg uwch y DU. Gallwch ddarllen mwy am effeithiau a manteision yr ymchwil iechyd a wneir ym Mhrifysgol Bangor i gleifion trwy glicio ar y cyswllt hwn:

Ar ddiwedd yr wythnos gofynnwyd i'r cynrychiolwyr am adborth am eu profiadau.   Dywedodd un fod rhaglen yr ysgol haf yn cynnig cynnwys ardderchog a oedd yn ddiddorol ac yn berthnasol, a bod yr holl sesiynau wedi eu cyflwyno'n effeithiol iawn gan arbenigwyr yn eu maes, gan roi theori cyfoes ac arloesol y gellir ei chymhwyso. Pan ofynnwyd am uchafbwynt personol y profiad, dywedodd cynrychiolydd arall mai'r uchafbwynt oedd cwrdd â phobl o wahanol ddiwylliannau gyda gwahanol gefndiroedd mewn gofal iechyd, a deall yr angen am ymchwil a'i berthnasedd o fewn gofal iechyd.

Mae staff a myfyrwyr yr Ysgol Gwyddorau Iechyd yn bwriadu aros mewn cysylltiad â'r cynrychiolwyr, ac mae grŵp Facebook wedi ei sefydlu fel y gall aelodau'r grŵp gadw mewn cysylltiad â'i gilydd i rwydweithio, rhannu syniadau a chefnogaeth wrth iddynt ddatblygu eu cynlluniau am ymchwil gofal iechyd ar gyfer y dyfodol.

Wrth ystyried llwyddiant yr wythnos meddai Pennaeth yr Ysgol, yr Athro Christopher R. Burton:

"Mae'r Ysgol Gwyddorau  Iechyd yn enwog am ragoriaeth ryngwladol ein hymchwil ym maes gwasanaethau iechyd, ac am y gymuned gefnogol rydym yn ei chreu i staff ymchwil a myfyrwyr. Mae wedi bod yn bleser rhoi cyfle i ymchwilwyr medrus ac uchelgeisiol o bob rhan o'r byd dreulio amser gyda ni yn ein hysgol haf".

I gael rhagor o wybodaeth am ysgol haf ymchwil y gwasanaethau iechyd yn 2018, cysylltwch â Dr Lynne Williams ar 01248 383170 neu darllenwch y manylion ar y wefan.