Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Bywyd myfyrwyr ym Mangor

Rhagoriaeth academaidd mewn prifysgol cyfeillgar

Mae Bangor yn cael ei chydnabod fel lle cyfeillgar a chyfleus i fyw ac astudio, gyda nifer o’n myfyrwyr yn dewis dod yma oherwydd maint a natur y ddinas ei hun.

Bywyd Cymdeithasol

Mae bywyd cymdeithasol Cymraeg heb ei ail ym Mangor, ac Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor (UMCB) sy’n ganolbwynt i’r rhan helaeth o’r digwyddiadau a’r gweithgareddau Cymraeg a drefnir.

Mae eich cyfnod yn y brifysgol yn amser delfrydol i chi roi tro ar rywbeth newydd neu ymuno â phobl sy’n rhannu’r un diddordebau a hobiau â chi. Mae dros 200 o glybiau a chymdeithasau yma ym Mangor a chewch ymaelodi am ddim. Mae clybiau a chymdeithasau Prifysgol Bangor wedi eu henwi'r gorau ym Mhrydain yng ngwobrau WhatUni Student Choice 2019 ac yn 2020 daeth Bangor yn ail ym Mhrydain am Gymdeithasau a Chwaraeon.

Am fwy o wybodaeth am beth sydd ymlaen i fyfyrwyr, ewch i’r tudalennau bywyd cymdeithasol a chwaraeon.

Lleoliad anhygoel

Mae’r lleoliad a’r ardal gyfagos hefyd ymhlith y rhesymau pam mae myfyrwyr yn dewis dod i Fangor. Mae Parc Cenedlaethol Eryri a thraethau Ynys Mon yn cynnig digon o gyfleoedd i gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored neu i fwynhau eich hunain yn ymlacio. Mae’r Brifysgol hefyd o fewn cyrraedd hawdd i Landudno, Caer, Lerpwl a Manceinion.

Cefnogaeth a chymorth i fyfyrwyr

Mae’r Ganolfan Gwasanaethau Myfyrwyr yn cynnig cefnogaeth i fyfyrwyr. Mae’r gwasanaethau ar gael yn amrywio o gyngor ar lles i gyngor ariannol, hwb gyda sgiliau astudio, dyslecsia a chynghori.

Mae hefyd tim Anabledd arbenigol sy’n cynnig arweiniad ar ystod eang o faterion anabledd.

Costau byw rhad

Mae byw ym Mangor yn cymharu’n rhad o gymharu â chostau byw mewn nifer o ddinasoedd a threfi prifysgol eraill ac mae gwahanol arolygon costau byw yn gyson yn barnu mai Bangor ydi un o’r llefydd mwyaf economaidd i astudio.

Cymorth ariannol

I’ch cefnogi chi yn ystod eich cyfnod ym Mangor, mae gan y Brifysgol dros £3.4m o ysgoloriaethau a bwrsariaethau ar gael i fyfyrwyr israddedig. Ewch i’n gwefan Cyllid Myfyrwyr am fwy o wybodaeth.

Dewch i ddarganfod Prifysgol Bangor

I wylio mwy o fideos am fyw ac astudio ym Mangor, ewch i BangorTV.