Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Proffil Staff Angharad Rhisiart

Image of Angharad
Enw
Angharad Rhisiart
Swydd
Swyddog Marchnata a Chyhoeddiadau
E-bost
angharad.rhisiart@bangor.ac.uk
Ffôn
01248 388024
Lleoliad
Stryd y Deon

Yn chwarae rhan o bwys mewn ysgrifennu, golygu a threfnu cynnwys ar gyfer cyhoeddiadau y Brifysgol sydd wedi eu hanelu at ddarpar fyfyrwyr, yn cynnwys y prospectws Cymraeg a Saesneg israddedig, yr arweinlyfr/prospectws ôl-radd yn ogystal â thaflenni a llyfrynnau eraill.

Yn gyfrifol am ddiweddaru a helaethu’r tudalennau prospectws i israddedigion ac ôl-raddedigion sydd ar-lein ar wefan y Brifysgol.

Cydlynu, casglu ynghyd â chynhyrchu gwybodaeth am y Brifysgol ar gyfer cyhoeddiadau a gwefannau allanol. Cynorthwyo gyda chynhyrchu, darparu a chynnal deunydd ffotograffig o ansawdd uchel a deunydd gweledol arall.