Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Proffil Carys Wyn Roberts

Delwedd o Carys Roberts
Enw
Carys Wyn Roberts
Swydd
Cyfarwyddwr Marchnata a Recriwtio
E-bost
c.w.roberts@bangor.ac.uk
Ffôn
01248 383839
Lleoliad
Stryd y Deon

Cyfrifol am drefnu ac arwain gweithgareddau recriwtio myfyrwyr y Brifysgol, o’r cam cyn-ymgeisio ymlaen i ôl-ymgeisio a Chadarnhau/Clirio ar gyfer myfyrwyr o’r DU ac Ewrop.

Cyfrifoldeb rheolaethol drwodd a thro am holl swyddogaethau’r Uned Farchnata a Recriwtio, yn cynnwys: trefnu a goruchwylio cynhyrchu deunydd marchnata a gwe dudalennau wedi eu hanelu at ddarpar fyfyrwyr; trefnu a goruchwylio hysbysebu, ymgyrchoedd hyrwyddo, a digwyddiadau wedi eu hanelu at farchnata’r Brifysgol i ddarpar fyfyrwyr a’u cynghorwyr; goruchwylio gweithredu Rhaglen Dawn a Chyfle’r Brifysgol a chynlluniau ehangu mynediad eraill; cynnal cysylltiadau ag adrannau academaidd i sicrhau cyd-drefnu gweithgareddau marchnata canolog ac adrannol.