Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Eich Gyrfa

Mae ein cyrsiau yn eich paratoi ar gyfer amrywiaeth eang o yrfaoedd ac mae rhagolygon gwaith yn wych ar gyfer ein graddedigion.
Bydd ein holl gyrsiau yn eich paratoi ar gyfer gyrfa fel gwyddonydd chwaraeon yn gweithio gyda thimau o athletwyr a pherfformwyr i berffeithio eu hyfforddiant, mewn ymchwil gwyddorau chwaraeon neu yn y diwydiant ffitrwydd.

Mae yna rhai cyfleoedd penodol ar gyfer y gwahanol raglenni gradd ac mae’r rhain yn cael eu rhestru isod.

Er hynny, mae rhai graddedigion yr Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer yn defnyddio eu cymhwyster academaidd a’r sgiliau trosglwyddadwy y maent wedi ei gael i weithio fel rheolwyr, yn y gwasanaethau argyfwng neu i gychwyn busnes eu hunain. 

Graddedigion Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer Corff

Mae’r radd hon yn eich paratoi ar gyfer gyrfa yn y diwydiant ffitrwydd, addysg (yn dilyn Tystysgrif Addysg), y sector iechyd neu yrfa mewn ymchwil mewn amrywiaeth o feysydd yn ymwneud â chwaraeon ac iechyd.

Graddedigion Gwyddor Chwaraeon

Mae ein gradd Gwyddor Chwaraeon yn eich paratoi ar gyfer y diwydiant ffitrwydd, fel gwyddonydd chwaraeon yn gweithio gyda thimau a sgwadiau yn eu hyfforddiant neu mewn ymchwil gwyddor chwaraeon.

Graddedigion MSc

Gyda’r cwrs MSc, byddwn yn eich paratoi ar gyfer gyrfaoedd mewn ymchwil neu ymarfer gymhwysol o fewn y proffesiwn chwaraeon, iechyd neu ymarfer corff. Pe bai hynny yn y byd academaidd, gyda thîm o athletwyr neu yn y diwydiant iechyd, bydd y radd hon yn darparu'r wybodaeth berthnasol, y sgiliau cymhwysol ac yn cynyddu eich hyder yn eich gallu i ymarfer y wybodaeth yr ydych wedi ei ddysgu.