Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud...

  • “Doeddwn i ddim yn gwybod beth i'w wneud ar ôl fy ngradd cyn i mi ddechrau brifysgol. Nawr bod y penderfyniad yn hyd yn oed yn fwy anodd gan fy mod yn mwynhau fy holl fodiwlau gymaint!”
    Hannah Malinson
    Gwyddor Chwaraeon
  • “Mae Bangor yn cynnig cyrsiau awyr agored a chwaraeon gwyddoniaeth gorau yn y DU! Rwy’n mwynhau’r cyfuniad o academia a sesiynau ymarferol ODA.”
    Chris Scott-Combes
    Gwyddor Chwaraeon (Gweithgareddau Awyr Agored)