Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Bywyd myfyrwyr ym Mangor

Gwobr aur am ansawdd ein dysgu

Mae Prifysgol Bangor wedi ennill Gwobr Aur, y raddfa uchaf posibl, yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu cenedlaethol (FfRhA). 

Cynhaliwyd yr asesiad FfRhA i ystyriaeth Ansawdd Addysgu, Amgylchedd Dysgu a Chanlyniadau Myfyrwyr a Budd Addysgol. Barnodd y Panel TEF bod Prifysgol Bangor yn darparu addysgu, dysgu a chanlyniadau rhagorol yn gyson i’w myfyrwyr. Maent o’r ansawdd orau a geir yn y DU.

Rhagoriaeth academaidd mewn prifysgol gyfeillgar

Mae Bangor yn cael ei chydnabod fel lle cyfeillgar a chyfleus i fyw ac astudio, gyda nifer o’n myfyrwyr yn dewis dod yma oherwydd maint a natur y ddinas ei hun. Rydym yn gyson yn cael ein barnu'n uchel am foddhad myfyrywr.

Bywyd Cymdeithasol

Mae bywyd cymdeithasol Cymraeg heb ei ail ym Mangor, ac Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor (UMCB) sy’n ganolbwynt i’r rhan helaeth o’r digwyddiadau a’r gweithgareddau Cymraeg a drefnir.

Mae eich cyfnod yn y brifysgol yn amser delfrydol i chi roi tro ar rywbeth newydd neu ymuno â phobl sy’n rhannu’r un diddordebau a hobiau â chi. Mae thua 200 o glybiau a chymdeithasau yma ym Mangor, a cewch ymaelodi am ddim. Cafodd ein clybiau a chymdeithasau eu henwi'r gorau ym Mhrydain yng ngwobrau WhatUni 2019 a chawsom yr ail wobr am Chwaraeon a Chymdeithasau yn 2020.

Am fwy o wybodaeth am beth sydd ymlaen i fyfyrwyr, ewch i’r tudalennau bywyd cymdeithasol a chwaraeon.

Lleoliad anhygoel

Mae’r lleoliad a’r ardal gyfagos hefyd ymhlith y rhesymau pam mae myfyrwyr yn dewis dod i Fangor. Mae Parc Cenedlaethol Eryri a thraethau Ynys Mon yn cynnig digon o gyfleoedd i gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored neu i fwynhau eich hunain yn ymlacio. Mae’r Brifysgol hefyd o fewn cyrraedd hawdd i Landudno, Caer, Lerpwl a Manceinion.

Sicrwydd o lety mewn neuadd breswyl

Rydym yn sicrhau llety mewn neuadd breswyl i holl israddedigion y flwyddyn gyntaf sy’n ymgeisio o fewn yr adegau priodol ac yn nodi Bangor fel eu Dewis Cadarn. Mae gennym tua 3,000 o ystafelloedd ar gael gyda’r mwyafrif yn en-suite. Gallwch gerdded o'n neuaddau i brif adeiladau'r Brifysgol, canol y ddinas a siopau ac archfarchnadoedd.

Cafodd ein llety ei farnu yn drydydd ym Mhrydain am safon y neuaddau yn ôl y What Uni Student Choice Awards 2019.

Cefnogaeth a chymorth i fyfyrwyr

Mae’r Ganolfan Gwasanaethau Myfyrwyr yn cynnig cefnogaeth i fyfyrwyr. Mae’r gwasanaethau ar gael yn amrywio o gyngor am lles i gyngor ariannol, hwb gyda sgiliau astudio, dyslecsia a chynghori.

Mae hefyd tim Anabledd arbenigol sy’n cynnig arweiniad ar ystod eang o faterion anabledd.

Costau byw rhad

Mae byw ym Mangor yn cymharu’n rhad o gymharu â chostau byw mewn nifer o ddinasoedd a threfi prifysgol eraill. Yn ôl arolwg gan Totally Money, Bangor yw'r lle mwyaf fforddiadwy i astudio yn y DU.

Cymorth ariannol

I’ch cefnogi chi yn ystod eich cyfnod ym Mangor, mae gan y Brifysgol dros £3.4M o ysgoloriaethau a bwrsariaethau ar gael i fyfyrwyr israddedig. Ewch i’n gwefan Cyllid Myfyrwyr am fwy o wybodaeth.

Dewch i ddarganfod Prifysgol Bangor

I wylio mwy o fideos am fyw ac astudio ym Mangor, ewch i BangorTV.