Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Bywyd myfyrwyr ym Mangor

Gwobr aur am ansawdd ein dysgu

Mae Prifysgol Bangor wedi ennill Gwobr Aur, y raddfa uchaf posibl, yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu cenedlaethol (FfRhA). 

Cynhaliwyd yr asesiad FfRhA i ystyriaeth Ansawdd Addysgu, Amgylchedd Dysgu a Chanlyniadau Myfyrwyr a Budd Addysgol. Barnodd y Panel TEF bod Prifysgol Bangor yn darparu addysgu, dysgu a chanlyniadau rhagorol yn gyson i’w myfyrwyr. Maent o’r ansawdd orau a geir yn y DU.

Rhagoriaeth academaidd mewn prifysgol gyfeillgar

Wedi ei henwi ymysg y 10 uchaf ym Mhrydain am foddhad myfyrwyr,* mae Bangor yn cael ei chydnabod fel lle cyfeillgar a chyfleus i fyw ac astudio, gyda nifer o’n myfyrwyr yn dewis dod yma oherwydd maint a natur y ddinas ei hun.

Bywyd Cymdeithasol

Mae bywyd cymdeithasol Cymraeg heb ei ail ym Mangor, ac Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor (UMCB) sy’n ganolbwynt i’r rhan helaeth o’r digwyddiadau a’r gweithgareddau Cymraeg a drefnir.

Mae eich cyfnod yn y brifysgol yn amser delfrydol i chi roi tro ar rywbeth newydd neu ymuno â phobl sy’n rhannu’r un diddordebau a hobiau â chi. Mae dros 150 o glybiau a chymdeithasau yma ym Mangor, a cewch ymaelodi am ddim. Cafodd ein clybiau a chymdeithasau eu henwi'r gorau ym Mhrydain yng ngwobrau WhatUni 2019!

Am fwy o wybodaeth am beth sydd ymlaen i fyfyrwyr, ewch i’r tudalennau bywyd cymdeithasol a chwaraeon.

Lleoliad anhygoel

Mae’r lleoliad a’r ardal gyfagos hefyd ymhlith y rhesymau pam mae myfyrwyr yn dewis dod i Fangor. Mae Parc Cenedlaethol Eryri a thraethau Ynys Mon yn cynnig digon o gyfleoedd i gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored neu i fwynhau eich hunain yn ymlacio. Mae’r Brifysgol hefyd o fewn cyrraedd hawdd i Landudno, Caer, Lerpwl a Manceinion.

Sicrwydd o lety mewn neuadd breswyl

Rydym yn sicrhau llety mewn neuadd breswyl i holl israddedigion y flwyddyn gyntaf sy’n ymgeisio o fewn yr adegau priodol ac yn nodi Bangor fel eu Dewis Cadarn. Mae gennym tua 3,000 o ystafelloedd ar gael gyda’r mwyafrif yn en-suite.

Cafodd ein llety ei farnu yn drydydd ym Mhrydain am safon y neuaddau yn ôl y What Uni Student Choice Awards 2019.

Cefnogaeth a chymorth i fyfyrwyr

Mae’r Ganolfan Gwasanaethau Myfyrwyr yn cynnig cefnogaeth i fyfyrwyr. Mae’r gwasanaethau ar gael yn amrywio o gyngor am lles i gyngor ariannol, hwb gyda sgiliau astudio, dyslecsia a chynghori.

Mae hefyd tim Anabledd arbenigol sy’n cynnig arweiniad ar ystod eang o faterion anabledd.

Costau byw rhad

Mae byw ym Mangor yn cymharu’n rhad o gymharu â chostau byw mewn nifer o ddinasoedd a threfi prifysgol eraill. Yn ôl arolwg gan Totally Money, Bangor yw'r lle mwyaf fforddiadwy i astudio yn y DU.

Cymorth ariannol

I’ch cefnogi chi yn ystod eich cyfnod ym Mangor, mae gan y Brifysgol dros £3.4M o ysgoloriaethau a bwrsariaethau ar gael i fyfyrwyr israddedig. Ewch i’n gwefan Cyllid Myfyrwyr am fwy o wybodaeth.

Dewch i ddarganfod Prifysgol Bangor

I wylio mwy o fideos am fyw ac astudio ym Mangor, ewch i BangorTV.

* Yn ôl yr Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr