Diwrnod Cynefino Myfyrwyr Cartref

A fyddwch yn byw gartref yn ystod eich astudiaethau?

Os felly ac os ydych eisiau:

  • cwrdd â myfyrwyr newydd eraill
  • dysgu mwy am beth i’w ddisgwyl fel myfyriwr
  • cyfarfod â staff a myfyrwyr
  • cael taith o amgylch y brifysgol

Beth am ddod i’n diwrnod cynefino i fyfyrwyr cartref? Mae hon yn rhaglen cyn cyrraedd sy’n arbennig i fyfyrwyr israddedig newydd o ogledd Cymru fydd yn byw gartref yn ystod eu hastudiaethau ac yn teithio i’r brifysgol bob dydd.

Nod y diwrnod yw eich helpu i deimlo’n fwy hyderus wrth i chi ddechrau ar eich astudiaethau. Mae’n rhoi gwybodaeth ac awgrymiadau defnyddiol ar ffurf cyflwyniadau staff a myfyrwyr yn ogystal â gweithgareddau grŵp a digon o gyfle i ofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Cynhelir digwyddiad y flwyddyn nesaf ddydd Mawrth 10 Medi 2019.

Am ragor o wybodaeth, anfonwch e-bost i studentsupport@bangor.ac.uk.

Adborth y llynedd:

“Roeddwn i mor nerfus am yr wythnos nesaf, mae’r digwyddiad hwn wedi bod o gymorth mawr”

“Wedi gwneud ffrindiau newydd yn barod”

“Llawn gwybodaeth a defnyddiol”

Cofrestru

Hoffwn fynychu’r Diwrnod Cynefino Myfyrwyr Cartref ar ddydd Mawrth 10 Medi.