Trwydded Parcio Myfyrwyr

Gwneud cais am Drwydded Parcio

  • Cofiwch sicrhau eich bod yn nodi eich cyfeiriad post llawn a'ch rhif cofrestru myfyriwr ar y cais.
  • Caniatewch saith diwrnod gwaith i ni brosesu eich cais.

Hyd nes bod y brifysgol yn cwblhau adolygiad o’r taliadau parcio, mae’r trwyddedau parcio i’w cael yn rhad ac am ddim ar hyn o bryd. Trefniant dros dro yw hwn a bydd taliadau parcio yn cael eu hadfer yn y misoedd nesaf.  Bydd manylion llawn yn cael eu rhannu gyda chi mewn da bryd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?