Trwydded Parcio Myfyrwyr

Gwneud cais am Drwydded Parcio

  • Caniatewch saith diwrnod gwaith i ni brosesu eich cais.

Tra fod y Brifysgol yn gorffen ei hadolygiad o ffioedd parcio, nid oes cost am y trwyddedau ar hyn o bryd. Bydd rhybudd ymlaen llaw cyn i'r gost gael ei ailgyflwyno.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?