Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Achrediad gan y Sefydliad Rheolaeth Siartredig (CMI)                                

Mae’r rhaglenni canlynol a gynigir gan Ysgol Busnes Bangor yn cael eu hachredu'n ddeuol gan y Sefydliad Rheolaeth Siartredig (CMI):

Drwy astudio un o'r rhaglenni achrededig hyn, byddwch yn elwa ar y canlynol:

  • Dau am un – wrth raddio, cewch gymhwyster CMI ochr yn ochr â'ch gradd Meistr Prifysgol Bangor.
  • Rhoi theori ar waith – caiff cymwysterau CMI eu parchu'n fawr gan gyflogwyr, a dangosant y sgiliau ymarferol sydd eu hangen i gyflawni tasgau yn y gweithle.
  • Sêl cymeradwyaeth – mae cymwysterau CMI yn gysylltiedig â'r Fframwaith Cymwysterau a Chredydau (QCF) a'r Fframwaith Cymwysterau Ewropeaidd, felly gellwch fod yn sicr bod y cymhwyster yr ydych yn ei derbyn o'r safon uchaf.

Yn ogystal â chymhwyster ychwanegol, mae bod yn aelod o'r CMI yn rhoi cyfoeth o adnoddau rheoli i chi a chefnogaeth fel mentora a chyfleoedd rhwydweithio, mynediad at y gwasanaeth dod o hyd i swydd a'r llyfrgell rheolaeth. Edrychwch ar y rhestr lawn o fanteision i aelodau yma.

Ni fydd tâl ychwanegol ar gyfer eich cymhwyster CMI - bydd yn cael ei gynnwys yn eich ffioedd hyfforddi Prifysgol Bangor.

FIDEO: Yr Athro Gareth Griffiths yn esbonio manteision astudio cymhwyster ddeuol yn Ysgol Busnes Bangor.

Ynghylch y CMI

Y Sefydliad Rheolaeth Siartredig (CMI) yw’r unig gorff proffesiynol siartredig ym Mhrydain sydd wedi ymrwymo i hybu'r safonau uchaf mewn rhagoriaeth rheoli ac arweinyddiaeth. Dyma'r unig sefydliad sy'n dyfarnu statws Rheolwr Siartredig, dilysnod unrhyw reolwr proffesiynol, ac mae'n cynnwys mwy na 100,000 o aelodau.

Cymhwyster deuol

Ar ôl graddio o un o'r rhaglenni canlynol, byddwch chi hefyd yn cael y cymhwyster CMI cyfatebol:

Rhaglen

Cymhwyster CMI

MA Business and Marketing

Diploma Lefel 7 mewn Rheoli ac Arweinyddiaeth Strategol

MA/MSc Business with Consumer Psychology

Tystysgrif Lefel 7 mewn Rheoli ac Arweinyddiaeth Strategol

MBA Environmental Management

Tystysgrif Lefel 7 mewn Rheoli ac Arweinyddiaeth Strategol

MBA Information Management

Diploma Lefel 7 mewn Rheoli ac Arweinyddiaeth Strategol

MBA International Business

Diploma Lefel 7 mewn Rheoli ac Arweinyddiaeth Strategol

MBA International Marketing

Diploma Lefel 7 mewn Rheoli ac Arweinyddiaeth Strategol

MBA Law and Management

Cymhwyster Lefel 7 mewn Rheoli ac Arweinyddiaeth Strategol

MBA Management

Diploma Lefel 7 mewn Rheoli ac Arweinyddiaeth Strategol

MA/MSc Management and Finance

Tystysgrif Lefel 7 mewn Rheoli ac Arweinyddiaeth Strategol

Ffioedd

Cynigir yr achrediad deuol CMI am ddim cost ychwanegol ar ben ffioedd hyfforddi Prifysgol Bangor.

Ewch i’n gwefan ffioedd i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd hyfforddi.