Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion: Gorffennaf 2018

Dr Edward Jones yn cael ei ddewis i gymryd rhan yn rhaglen Arweinyddiaeth Weledig flaenllaw Cyswllt Ffermio

Llongyfarchiadau i Dr Edward Jones, Darlithydd mewn Economeg yn Ysgol Busnes Bangor, sydd wedi cael ei ddewis fel ymgeisydd i gymryd rhan yn rhaglen Arweinyddiaeth Wledig flaenllaw Cyswllt Ffermio, Agri Acadmey (a ariennir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig).

Dyddiad cyhoeddi: 20 Gorffennaf 2018

Llwyddiant i Ysgol Busnes Bangor yng Nghystadleuaeth Busnes IBM

Mae tîm o fyfyrwyr Ysgol Busnes Bangor wedi dod yn ailyn rownd derfynol genedlaethol Her Fusnes Prifysgolion IBM,a gynhaliwyd ym Mhencadlys IBM yn Llundain yn gynharach eleni.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Gorffennaf 2018

Unused £321m trapped on dormant Oyster cards – and time may be running out to get it back

Dyma erthygl yn Saesneg gan Yr Athro Bernardo Batiz-Lazo a myfyriwr PhD Prachandra Shakya o’r Ysgol Fusnes sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Gorffennaf 2018