Llong y Prince Madog allan ar y môr, gydag effaith hudolus

Effaith ein hymchwil

Dr Katherine Steele ym Mhrifysgol Bangor

Dod â thlodi bwyd byd-eang i ben

Tacsi Uber

Chwyldroi busnesau mawr

Mae'r Athro Rebecca Crane yn eistedd ar gadair o flaen cefndir llwyd

Trawsnewid iechyd meddwl

Mae Dr Shelagh Malham yn sefyll o flaen cefndir llwyd

Brwydro yn erbyn COVID-19

Mae Dr Athanasia Papastergiou yn sefyll o flaen cefndir gwyrdd

Buddion dwyieithrwydd arloesol

Yr Athro Julia Jones mewn darlithfa ym Mhrifysgol Bangor

Gwarchod cadwraeth a’r gymuned

Dr Gavin Lawrence mewn labordy ymchwil chwaraeon Prifysgol Bangor

Ysgogi perfformiad athletaidd

Saif Dan Aberg o flaen cefndir du

Diogelu ecosystemau naturiol

Dr Simon Watt ac ymchwilydd benywaidd yn ymgymryd ag ymchwil prosthesis

Prosthesis arloesol

Mae Dr Yueng-Djern Lenn yn sefyll ar lanfa'r Prince Madog

Diogelu rhag trychineb naturiol

Mae'r Athro Christian Dunn yn sefyll o flaen cefndir du
Uwch Darlithydd; Dirprwy Is-Ganghellor Cynorthwyol (Iechyd a Lles)

Arwain ymchwil i ficroplastigion

Caiff gallu'r blaned i gefnogi ecosystem sefydlog a chydnerth ei erydu'n gynyddol gan weithgarwch dynol. Mae tystiolaeth gynyddol, a chonsensws, ein bod yn agosáu at sefyllfa lle bydd newidiadau sylweddol yn digwydd i'r amgylchedd a'n diwylliant, a’r rhain efallai yn amhosib eu dad-wneud. Yr her yw trawsnewid i fod yn gymdeithas ddynol gynaliadwy drwy economi gylchol.

Yr Athro Paul Spencer,  Dirprwy Is-ganghellor - Ymchwil ac Arloesi

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?