Logo 1884 ar gefndir gwyn

Haia

Cydweithio â diwydiant

Technoleg ar y pryd  

Mae ein Hadran Iaith wedi cydweithio â llwyfan digwyddiadau ar-lein i helpu datblygu cyfieithu testun a llais ar y pryd. 

Mae gwasanaeth cyfieithu Haia yn gynnig cwbl unigryw ac mae bellach yn caniatáu i ddefnyddwyr sawl iaith ryngweithio'n rhwydd â'i gilydd. 

Mae’r cyfieithiad byw ar y trywydd iawn i fod yn fwy cywir na’r hyn a geir gan Teams a Google. Gan ddechrau gyda'r Gymraeg, nad oes blaenoriaeth iddi ar unrhyw blatfform digwyddiadau ar-lein arall, byddwn wedyn yn ychwanegu ieithoedd pellach.

Anne Burke,  Cyd-sylfaenydd, Haia

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?