Desg wag mewn labordy Peirianneg a Chyfrifiadureg

Rhwydweithiau a Phrotocolau Cyfathrebu Ôl-raddedig trwy Ymchwil - Mynediad: 2022

Manylion y Cwrs

  • Cymhwyster PhD
  • Hyd 2-3 blynedd
  • Modd Astudio

    Llawn amser

  • Lleoliad

    Bangor

Modern interior server room data center

Darllen mwy: Gwyddor Data

Mae ein cyrsiau gwyddor data yn cyflwyno myfyrwyr i dechnegau cyfoes dan arweiniad ymchwil a fydd yn dod yn arwydd o'r 21ain ganrif. Mae ein hymchwil a rhyngweithio eraill â diwydiant yn sicrhau bod ein cyrsiau'n adlewyrchu'r datblygiadau diweddaraf. Mae'r staff yn ymarferwyr yn y maes sy'n gweithio ar brojectau ar y cyd ac yn gweithredu fel ymgynghorwyr i ddiwydiant.

Datblygwyr sy'n cydosod rhannau PC

Darllen mwy: Cyfrifiadureg

Cyfrifiadureg yw sail pob agwedd ar gymdeithas, mae'n sbardun i fusnes ac mae'n cyfoethogi bywydau miliynau o bobl. Mae ein harbenigwyr gyda'r gorau yn y byd ym meysydd Deallusrwydd Artiffisial, Delweddu a Rhithrealiti ac maent yn cydweithio i greu amgylchedd addysgu ac ymchwil arobryn.

Bwrdd cylched electronig

Darllen mwy: Peirianneg Electronig

Mae dyfodiad yr oes ddigidol yn gwneud electroneg a dyfeisiau electronig yn bwysicach nag erioed. Mae ein harbenigwyr o'r safon uchaf yn datgelu technolegau ac ymchwil arloesol i'n myfyrwyr. Ein huchelgais yw defnyddio micro a nanodechnoleg i fanteisio i'r eithaf ar ddeunyddiau a thechnegau newydd.

Caenu nanodechnoleg ar gyfer gwydr

Darllen mwy: Nanodechnoleg

Mae nanodechnoleg a microgynhyrchu'n golygu gweithio ar raddfa fach iawn, o atomau unigol i adeileddau sy'n mesur dim mwy nag ambell ficrometr. Mae ein meysydd ymchwil yn ymdrin â phob agwedd ar nanodechnoleg, gan gynnwys dylunio, cynhyrchu a mesuriadau dyfeisiau. Mae'r adnoddau nanogynhyrchu sydd gennym yn yr ystafell lân ar gyfer nanogynhyrchu lled-ddargludyddion, ynghyd ag arbenigedd ein staff ym meysydd nanoffotoneg, nanoelectroneg a nanogynhyrchu'n cynnig cyfuniad unigryw o hyfforddiant theoretig ac ymarferol.

Tonnau môr gyda thyrbinau gwynt yn y cefndir

Darllen mwy: Ffiseg

Rydym wedi bod yn dysgu Ffiseg Eigion ers dros 50 mlynedd. Mae ein hymchwil yn seiliedig ar ddatblygu a chymhwyso technegau arsylwi a modelu rhifiadol o'r radd flaenaf. Nod ymchwil gyfredol yw gwella rhagfynegiadau'r hinsawdd a'r tywydd, gan ganolbwyntio'n arbennig ar swyddogaeth y llanw a'u hesblygiad yn ystod Hanes y Ddaear.

Tyrbin gwynt a ffotofoltaidd

Darllen mwy: Ynni Adnewyddadwy

Mae ein staff yn gweithio ar bob agwedd ar ymchwil ac addysgu adnewyddadwy ym maes ynni adnewyddadwy. Mae ein hymchwil ym maes cynhyrchu ynni solar a'r genhedlaeth nesaf o baneli solar yn arwain yn y maes ac mae'n thema sy'n rhedeg trwy ein holl addysgu ac ymchwil. Mae ein staff yn arwain y byd ym maes ymchwil ynni adnewyddadwy o'r môr, maent wedi ysgrifennu “y” gwerslyfr ar y pwnc, ac ar flaen y gad o ran datblygiadau masnachol ac ymchwil a datblygu yn y sector, gan arwain projectau ymchwil mawr a rhoi arweiniad yn llawer o'r cynadleddau pwysicaf yn y byd.

Hysbyseb gif i hyrwyddo'r digwyddiad ôl-radd ar-lein yn cynnwys llun myfyrwir mewn darith, myfyriwr mewn labordy, person yn neidio tros afon gyda'r mynyddoedd yn gefndir, dau fyfyriwr yn cerdded ac yn sgwrsio

 

 

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?