Students in their cap and gowns celebrating after their graduation ceremony

Graddio 2022

Y Teras ger Prif Adeilad y Brifysgol

Dyddiau Agored Prifysgol Bangor

Ymunwch â ni ar ein Diwrnod Agored nesaf, dydd Sadwrn 20 Awst

Earth

85% o ymchwil Bangor yn orau yn y byd neu’n rhagorol yn rhyngwladol

REF 2021

Sudents in quad

CLIRIO 2022

Os ydych chi'n dal i chwilio am gwrs ar gyfer mis Medi eleni, gallwch wneud cais trwy Clirio.

Main Arts

Bangor wedi'i rhestru yn 2il yng Nghymru am ansawdd ymchwil

REF 2021

Sport Science

Bangor wedi'i rhestru yn 2il yng Nghymru am ansawdd ymchwil

REF 2021

Earth

Ymchwil Prifysgol Bangor yn Systemau Daear a Gwyddorau’r Amgylchedd wedi ei restru yn 1af yn y Deyrnas Unedig am effaith ar gymdeithas

REF 2021

Health

Ymchwil sy’n ymwneud â’r Proffesiynau Perthynol yn cynnwys Deintyddiaeth a Nyrsio yn y 15ed safle yn y Deyrnas Unedig

REF 2021

SAFLE UCHEL I YMCHWIL PRIFYSGOL BANGOR YNG NGHYMRU A’R DEYRNAS UNEDIG

Ymchwil sy'n arwain y byd

Mae ein hymchwil arloesol yn atgyfnerthu ein cwricwlwm sy'n newid yn barhaus ac yn helpu i wella ein cyd-ddealltwriaeth o'r byd o'n cwmpas.

DOD O HYD I GWRS

Rydym yn cynnig cyrsiau yn y gwyddorau, celfyddydau, dyniaethau, busnes a'r gyfraith. 

Gweld ein cyrsiau

Dau fyfyriwr yn cerdded a gwthio beic tu allan i'r Prif Adeilad

Dewch i brofi Bangor

Nid yn unig ein bod yn cynnig addysg rhagorol a phrofiad myfyrwyr heb ei ail, ond mae gennym hefyd gymuned myfyrwyr fywiog, gyfeillgar ac amrywiol wedi'i lleoli yn y lleoliad mwyaf syfrdanol rhwng y mynyddoedd a'r môr.

Rhithdeithiau

Dewch i weld sut le yw Prifysgol Bangor a beth sydd gan ein myfyrwyr presennol i'w ddweud.

Dyddiau Agored

Ymunwch â ni ar un o'n Dyddiau Agored er mwyn dysgu mwy am y Brifysgol a holi ein staff am astudio a bywyd ein myfyrwyr. 

Myfyrwyr tu allan i'r Brif Adeilad

Dewiswch y cwrs perffaith

Mae ein haddysg o'r safon uchaf a'n hymchwil o'r radd flaenaf.

Y Gorau

ym Mhrydain yn seliedig ar adolygiadau

Adolygiadau StudentCrowd 2020

20 Uchaf

ym Mhrydain am ansawdd yr addysgu

The Times and Sunday Times League Table 2019

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?