Cynllun Datblygiad Personol i Ymchwilwyr Ôl radd 

Mae Cynllunio Datblygiad Personol yn broses strwythuredig y mae unigolion yn ei chyflawni gyda chefnogaeth eraill i ystyried y ffordd maent yn dysgu, eu perfformiad a'u cyflawniadau ac i gynllunio ar gyfer eu datblygiad personol, addysgol neu yrfa. 

Prif bwrpas Cynllun Datblygiad Personol (CDP) yw eich helpu i wneud y canlynol:

  • Datblygu mewn amrywiaeth ehangach o ffyrdd ac ystod ehangach o gyd-destunau.

  • Gallu rhestru tystiolaeth yn ymwneud â'r hyn rydych yn ei ddysgu ac felly weld y cynnydd rydych yn ei wneud.

  • Defnyddio eich gwybodaeth bersonol helaethach i gyflawni amcanion neilltuol.

  • Adolygu, cynllunio a chymryd cyfrifoldeb dros eich datblygiad eich hun.

 

Drwy weithio drwy'r CDP hwn, dylech fedru:

  • Gweld beth yw eich anghenion hyfforddi/dysgu

  • Gweithio allan sut i roi sylw i'r anghenion hynny

  • lunio cofnod wedi'i seilio ar dystiolaeth i ddangos y sgiliau a'r cymwyseddau sydd gennych i ddarpar gyflogwyr.

Dogfennau i'w llwytho i lawr