Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyfieithiadau

English Suomi Sverige Francais Deutsch Austria NL Portugese Brazilian Español Mexico Chile Argentina Peru Poland Chinese Cymraeg Oman Saudi Kuwait

Mwy am yr Ysgol

Croeso i’r Ysgol Gwyddorau Eigion, un o’r ysgolion Gwyddorau Morol mwyaf yn Ewrop; ysgol academaidd amlddisgyblaeth sydd wedi ei lleoli ar lannau’r Fenai yng ngogledd Cymru.

‘Her fawr i wyddoniaeth fodern’

“Mae’n “her fawr i wyddoniaeth fodern i geisio deall y cefnforoedd o’n cwmpas. Hyd yn oed wedi cannoedd o flynyddoedd o astudio dwys, mae milltiroedd ar filltiroedd o’r cefnforoedd heb eu harchwilio o hyd ac mae ein dealltwriaeth o’r prosesau allweddol sydd yn digwydd ynddynt yn fratiog.

‘Yn falch iawn o’n traddodiad o ragoriaeth mewn ymchwil ac addysgu’

“Ym Mangor rydym yn falch iawn o’n traddodiad o ragoriaeth mewn ymchwil ac addysgu mewn gwyddorau morol. Mae’r Ysgol Gwyddorau Eigion yn sefydliad sy’n arwain mewn ymchwil rhyngwladol ac yn un o’r canolfannau addysgu mwyaf yn Ewrop. Mae gennym grwpiau ag adnoddau o safon yn y disgyblaethau canlynol, bioleg, cemeg, goleg a ffiseg. Er hynny, mae ein pwyslais ar ymchwil amlddisgyblaeth yn ein galluogi yn effeithiol i feddu ar arbenigedd mewn amryw o agweddau.”

Prof John Turner
Pennaeth yr Ysgol Gwyddorau Eigion