Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Manylion cyswllt

Ysgol Gwyddorau Eigion
Prifysgol Bangor
Porthaethwy
Ynys Môn
LL59 5AB
Ffôn : +44 (0)1248 382842
Ffacs : +44 (0)1248 716367
Ebost: oceansciences@bangor.ac.uk

Gwybodaeth Israddedig

Ysgrifenyddes Israddedig
Ysgol Gwyddorau Eigion
Prifysgol Bangor
Porthaethwy
Ynys Môn, LL59 5AB

Ffôn : (01248) 382851
Ebost: oceansciences@bangor.ac.uk

Gwybodaeth Ôl-raddedig

Ysgrifenyddes Ôl-raddedig
Ysgol Gwyddorau Eigion
Prifysgol Bangor
Porthaethwy
Ynys Môn, LL59 5AB

Ffôn: (01248) 382897
Ebost: oceansciences@bangor.ac.uk

Gwneud cais i astudio yma

Ceisiadau Israddedig

Ceisiwch rŵan

Gallwch gyflwyno ffurflen gais ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn, ond ar gyfer derbyn ym mis Medi, rhaid cyflwyno ceisiadau cyn 31 Gorffennaf y flwyddyn honno.
Anogir ymgeiswyr am raddau ymchwil i nodi maes ymchwil a phrosiect posibl ac i drafod hyn gyda'u Cyfarwyddwyr Astudiaeth arfaethedig cyn cyflwyno eu cais. I nodi Cyfarwyddwr Astudio posibl yn yr Ysgol Gwyddorau Eigion, gweler y rhestr o Staff Academaidd gyda disgrifiadau o'u diddordebau ymchwil.