Ffioedd, Cyllid ac Ysgoloriaethau

Mae’r wybodaeth ganlynol yn wybodaeth am ein ffioedd dysgu, sut i dalu a'r dulliau o ariannu eich astudiaeth ôl-radd. Mae mwy o fanylder i'w gael ar ein gwefan Cyllid Myfyrwyr.

Benthyciad Ol-radd a Chefnogaeth Ychwanegol (Cymru)

  • Mae benthyciad ôl-radd ar gael i fyfyrwyr sy'n byw yng Nghymru, sy'n gwneud cyrsiau llawn-amser neu ran-amser sy'n arwain at ddyfarnu gradd Meistr.
  • Ar gyfer y flwyddyn academaidd 2018-19, mae benthyciad hyd at £13,000 ar gael i fyfyrwyr o Gymru lle bynnag y byddant yn dewis astudio yn y DU. Mae hyn yn berthnasol i raddau Meistr sy'n cychwyn rhwng 1 Awst 2018 a 31 Gorffennaf 2019.
  • Hefyd ar gyfer 2018-19, mae Llywodraeth Cymru yn darparu cymorth ychwanegol i ôl-raddedigion sy'n dewis astudio yng Nghymru.
    • Ym Mhrifysgol Bangor, bydd hyn yn golygu gwarant o £1,000 o ostyngiad mewn ffioedd.
    • Gwneir taliad costau cynnal ychwanegol o £5000 ar sail prawf modd i fyfyrwyr sy'n byw yng Nghymru yn unig, ac mae'n rhaid eu bod yn ymgeiswyr cymwys yn dibynnu ar incwm y cartref/amgylchiadau personol. Bydd angen proses asesu ar wahân i'r taliad costau cynnal. Cysylltwch â'r Uned Cymorth Ariannol i ofyn am ffurflen gais.

Cwrs Doethurol Ôl-raddedig (Cymru)

Os yr ydych yn dechrau ar gwrs Doethurol ôl-raddedig llawn-amser neu ran-amser (fel PhD) o 1 Awst 2018, medrwch geisio am Fenthyciad Doethurol Ôl-raddedig fyny hyd at £25,000. Gall hyn eich helpu gyda ffioedd cwrs a chostau byw tra eich bod yn astudio. Mwy o wybodaeth

Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau

I gael manylion am yr ysgoloriaethau a’r bwrsariaethau sydd ar gael, ewch i'r dudalen Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau.

Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau

Ffioedd dysgu a Dulliau Talu

Ariannu eich Astudiaethau

I'ch helpu i nodi ffynonellau cyllid, ewch i'r dudalen 'Cyllid Ôl-raddedig' ar ein gwefan Cyllid Myfyrwyr.