Diwrnodau Ymweld Ymgeiswyr UCAS

Mae Diwrnodau Ymweld Ymgeiswyr UCAS yn gyfle perffaith i chi ddysgu mwy am Fangor a’n Hysgol, a beth i’w ddisgwyl os penderfynwch ddod yma i astudio. Bydd ein staff a’n myfyrwyr presennol wrth law i ateb unrhyw gwestiynau ac i roi gwybodaeth fanwl i chi am y cwrs sydd o ddiddordeb ichi. Cewch gyfle i ymweld â’r Neuaddau Preswyl er mwyn i chi gael blas ar sut y gallai bywyd myfyriwr fod ym Mangor.

Cofrestrwch ar gyfer Diwrnod Ymweld UCAS

Diwrnodau Ymweld nesaf:

 • Dydd Sadwrn 15 Chwefror 2020
 • Dydd Sadwrn 22 Chwefror 2020
 • Dydd Sadwrn 4 Ebrill 2020
 • Dydd Sadwrn 25 Ebrill 2020

Rhaglen

 • 9:45am – Cyrraedd derbynfa Prif Adeilad y Brifysgol, Ffordd y Coleg LL57 2DG
 • Croeso gan yr Is-ganghellor
 • Ymweld â’r Neuaddau Preswyl
 • Sgwrs am gyllid
 • Yr ymwelwyr yn cael eu cludo mewn bws i Ysgol Gwyddorau’r Eigion
 • Cinio gyda staff a myfyrwyr Ysgol Gwyddorau’r Eigion
 • Teithiau tywys a sesiynau ymarferol i ymgeiswyr
 • Teithiau tywys i rieni/cyfeillion/cwrdd ag academyddion
 • 3:00pm: diwedd gweithgareddau yn yr ysgol. Yymwelwyr yn dychwelyd ar y bws i brif gampws y brifysgol

Bydd cludiant i’r adran ac yn ôl yn cael ei ddarparu, dilynwch arweinwyr myfyrwyr Ysgol Gwyddorau’r Eigion ar y diwrnod

Cyfarwyddiadau i Brifysgol Bangor

Cysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â:

Edrychwn ymlaen at eich gweld!

Methu aros am y Diwrnod Ymweld?

Cymerwch olwg ar ein Diwrnod Agored Rhithiol am flas o fywyd fel myfyriwr ym Mangor!

Os nad ydych yn gallu dod...

Os nad yw’r dyddiadau uchod yn gyfleus i chi ac yr hoffech ddod i ymweld â ni ar ddyddiad mwy cyfleus, mae croeso i chi gysylltu â ni ar 01248 382851 neu drwy anfon e-bost at Admissions Administrator i drefnu ymweliad unigol.