Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyflwyniad i Israddedigion

Mae’r astudiaeth wyddonol o’r môr yn cyffwrdd â nifer o ddisgyblaethau eraill yn enwedig ffiseg, cemeg, daeareg a bioleg. Yn aml iawn, dim ond trwy gyfuno dau neu fwy o’r disgyblaethau hyn y gellir gwir ddeall y broses forol. Er enghraifft, mae daearegwyr môr, biolegwyr a chemegwyr yn cyfuno eu harbenigaeth i ymchwilio gwaelodion y môr sydd yna yn darparu'r ateb i ddeall newidiadau hinsoddol y gorffennol.

Ni ellir esbonio cynhyrchedd planhigion microsgopig a bacteria byw sydd yn byw ar wyneb y môr ac yn rhan hynod allweddol yng nghadwyn fwyd y môr, heb gyfuno dealltwriaeth a gwybodaeth y biolegwyr, cemegwyr a ffisegwyr.

Yr ymdriniaeth amlddisgyblaeth

Felly, mae Gwyddorau Eigion modern yn rhoi pwyslais cryf ar astudiaethau ac ymchwil amlddisgyblaeth. Mae addysgu amlddisgyblaethol yn un o nodweddion amlycaf y cyrsiau a gynigir drwy’r Ysgol Gwyddorau Eigion yma ym Mangor. Ein nod yw darparu ein myfyrwyr â dealltwriaeth gynhwysfawr o weithred y môr fel system naturiol, beth bynnag yw eu harbenigaeth.

Cynnig ystod eang o raglenni gradd

Yn yr Ysgol Gwyddorau Eigion rydym yn cynnig ystod eang o raglenni gradd. O fewn strwythur ein cyrsiau mae myfyrwyr yn medru dilyn eu diddordebau personol drwy ganolbwyntio ar un neu ddau o bedwar prif thema - Eigioneg Ddeinamig (Corfforol), cemeg y môr, bioleg y môr ac eigioneg ddaearegol, neu gellir dilyn y rhaglen gyffredinol mewn Gwyddorau Eigion sydd yn cynnwys elfennau o’r pedwar thema. Yn ogystal â bod yn amlddisgyblaethol, mae ein holl gyrsiau hefyd yn cael eu hasesu yn barhaol ac mae gwaith ymarferol a gwaith maes yn rhan allweddol o hyn.