Ymweld â ni

Digwyddiadau ôl-radd

Digwyddiadau Ymweld ôl-radd

Mae Prifysgol Bangor yn cynnal dau Ddiwrnod Agored ôl-radd yn flynyddol. Dewch draw i gael gwybod mwy am astudiaethau ôl-radd yn cynnwys cyrsiau trwy ddysgu a chyrsiau ymchwil.

Caiff y digwyddiad ei gynnal yn Neuadd Pritchard Jones yn y Brifysgol gyda chynrychiolwyr o’n ysgolion academaidd, Swyddfa Derbyniadau ac adrannau gwasanaeth.

Mae’r digwyddiad yn agored i unrhyw un sydd â ddiddordeb mewn astudio fel myfyriwr ôl-raddedig ym Mangor. Mwy o fanylion

Diwrnodau Agored y Brifysgol

Diwrnodau Agored

Cyfle arall i ymweld â ni yw’r Diwrnod Agored. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Ar ddiwrnod Agored cewch

  • fwy o wybodaeth am yr ysgolion academaidd/cyrsiau
  • taith o amgylch y campws a chael cipolwg ar y neuaddau preswyl
  • cyfarfod staff y Brifysgol a myfyrwyr presennol
  • ddod yn fwy cyfarwydd â Bangor ei hun.

Am fwy o wybodaeth am ein Diwrnodau Agored, cysylltwch â ni ar 01248 388143/382005 neu ebostiwch diwrnodagored@bangor.ac.uk

Map o’r Brifysgol

Cliciwch i lawrlwytho map o Fangor (PDF).

Ymweliadau unigol

Os na fyddwch yn medru mynychu’r Diwrnod Agored, rydym yn fwy na hapus i drefnu ymweliad answyddogol o’r brifysgol (yn cynnwys taith o’r llety) ac os yn bosibl gall hefyd gynnwys taith i ysgol academaidd o’ch dewis.

Am fwy o fanylion cysylltwch â ni ar 01248 388143/382005 neu ebostiwch diwrnodagored@bangor.ac.uk