Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Adolygiad Blynyddol a Chynlluniau Datblygu

Hwylusir sicrhau a gwella ansawdd gan arolwg blynyddol a chynlluniau datblygu, yn deillio o fodiwlau unigol, cyrsiau ac adrannau.

Mae hunan-fonitro a monitro tîm wedi eu seilio ar sylwadau gwerthusol gan arholwyr allanol, cyrff asesu a phroffesiynol, myfyrwyr a chyfoedion.

Dylid dychwelyd y Cynllun Adolygu a Datblygu Blynyddol (QA1) i'r Uned Sicrhau Ansawdd a Dilysu, wedi iddo gael ei gymeradwyo gan Gyfarwyddwr Addysgu a Dysgu'r Coleg, erbyn 15 Gorffennaf yn achos rhaglenni y mae eu Byrddau Arholi yn cyfarfod yn yr haf, neu cyn pen mis yn dilyn cyfarfod y Bwrdd yr Arholwyr ar adegau eraill o'r flwyddyn.

Mae'r canlynol ar gael i'w llwytho i lawr;