Adolygiad Blynyddol a Chynlluniau Datblygu

Hwylusir sicrhau a gwella ansawdd gan arolwg blynyddol a chynlluniau datblygu, yn deillio o fodiwlau unigol, cyrsiau ac adrannau.

Mae hunan-fonitro a monitro tîm wedi eu seilio ar sylwadau gwerthusol gan arholwyr allanol, cyrff asesu a phroffesiynol, myfyrwyr a chyfoedion.

Dylai'r Arolwg blynyddol a chynllun datblygu (QA1) gael ei ddychwelyd i'r Uned Sicrhau Ansawdd a Dilysu erbyn 1 Tachwedd (Israddedig) neu 23 Rhagfyr (Ôl-raddedig), ar ôl iddo gael ei gymeradwyo gan Bwyllgorau Addysgu a Dysgu adrannol (neu gyffelyb).

Mae'r canlynol ar gael i'w llwytho i lawr;