Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Dilysu

Cod Ymarfer ar gyfer Cymeradwyo, Monitro ac Adolygu Rhaglenni

Y broses gymeradwyo ar gyfer rhaglenni newydd

  • Ffurflen Cynnig Rhaglen
    Sylwer: Mae'n rhaid i'r Cynnig Rhaglen gael ei lofnodi gan Bennaeth yr Ysgol a'r Coleg i gael ei hystyried.

Modiwlau Newydd

Dydd Mawrth, 4 Chwefror 2020, yw'r dyddiad cau i'r Uned Sicrhau Ansawdd a Dilysu dderbyn Ffurflen Modiwl Newydd/Adolygu ar gyfer 2020/2021.

Mân Newidiadau

Cymorth gyda Dulliau Dilysu

  • Ms Wendy Williams (Swyddog Sicrhau Ansawdd) ext 8384 [e-bost]
  • Dr. Myfanwy Davies (Pennaeth, Sicrhau Ansawdd a Dilysu) est. 3217 [e-bost]