Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Dilysu

Cod Ymarfer ar gyfer Cymeradwyo, Monitro ac Adolygu Rhaglenni

Y broses gymeradwyo ar gyfer Newidiadau Covid-19 ar gyfer 2020/21

Mae prosiect traws-prifysgol wedi datblygu ymateb cymesur er cynnal ein safonnau academaidd wrth i ni addasu ein dysgu ar gyfer 2020/21. Mae’r gwaith yn tynnu ar gyngor gan y ASA, yr OfS ac arweiniad cyffredinnol gan y CMA. Amcanion y broses ydy galluogi staff academaidd  a SA i ganolbwyntio ar achosion ble gall y bydd amharu ar gyflwyno canlyniadau rhaglenni dysgu, er sicrhau’r trosgwyddiad mwyaf esmwyth posibl i fyfyrwyr, a chyfathrebu clir o’r dewisiadau iddynt. Noder fod angen gweithredu diymdroi  a bod rhaid i'r ddogfenaeth gyrraedd yr Uned Sicrhau Ansawdd & Dilysu (trwy Sarah Jackson) erbyn Awst 1af 2020.

Mae’r prif gyfrifoldeb dros sicrhau fod gorolwg digonnol o newidiadau yn y ddarpariaeth academaidd yn gorwedd efo’r Cyfarwyddydd Ysgol Dysgu ac Addysgu.

Darllenwch fanylion llawn Proses SA Covid 19
Templed ar gyfer Cynllun Covid 19 yr Ysgol

Ffurflen Newidiadau Modiwl Covid 19
Ffurflen Diwygio Rhaglen Covid 19

Dyma drefn amser posibl:  

 1. Uned Sicrhau Ansawdd & Dilysu yn briffio CDaA Ysgolion os nad ydyynt wedi eu derbyn yn barod.
 2. CDaA Ysgolion i friffio Ysgolion  ar broses a chyfrifoldebau.
 3. Ysgolion i benderfynnu pa newidiadau sydd eu hangen i fodiwlau, os o gwbl , coladu newidiadau a’u pasio i  CDaA yr Ysgol.
 4. CDaA yr Ysgol i gwblhau eu Cynlluniau Ysgol cychwynnol ar gyfer modiwlau  a gwerhuso y lefel o risg yn seiliedig ar yr arweiniad uchod  a chyngor gan yr Uned Sicrhau Ansawdd & Dilysu.
 5. CDaA Ysgolion a staff allweddol i asesu newidiadau i raglenni ac adnabod unrhyw risgiau coch neu oren ar gyfer rhaglenni oddi fewn i’r ysgolion.
 6. CDaA Ysgolion yn cwblhau yr adran rhaglen o’r cynllun lefel Ysgol.
 7. Gyrru cynlluniau ysgol at yr Uned Sicrhau Ansawdd & Dilysu.
 8. Trefnydd Modiwl neu arweinydd rhaglen i gwblhau y ffurflenni lefel modiwl neu rhaglen fel y bo angen, a’u pasio at CDaA yr Ysgol er mwyn cael cymeradwyaeth y Cyfarwyddydd Addysgu, Pennaeth yr Ysgol  a Chyfarwyddydd Adysgu’r Coleg ( ar gyfer newidiadau lefel rhaglen).
 9. Gyrru cynlluniau ysgol ac unrhyw ddogfennaeth modiwl  neu raglen at yr Uned Sicrhau Ansawdd & Dilysu erbyn Awst 1af, 2020.

 

Y broses gymeradwyo ar gyfer rhaglenni newydd

 • Ffurflen Cynnig Rhaglen
  Sylwer: Mae'n rhaid i'r Cynnig Rhaglen gael ei lofnodi gan Bennaeth yr Ysgol a'r Coleg i gael ei hystyried.

Modiwlau Newydd

Dydd Mawrth, 4 Chwefror 2020, yw'r dyddiad cau i'r Uned Sicrhau Ansawdd a Dilysu dderbyn Ffurflen Modiwl Newydd/Adolygu ar gyfer 2020/2021.

Mân Newidiadau

Cymorth gyda Dulliau Dilysu

 • Ms Wendy Williams (Swyddog Sicrhau Ansawdd) ext 8384 [e-bost]
 • Dr. Myfanwy Davies (Pennaeth, Sicrhau Ansawdd a Dilysu) est. 3217 [e-bost]