Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Arholi Allanol

Mae'n rhaid i Arholwyr Allanol ar gyfer holl raddau israddedig, Ôl-radd hyfforddedig ac ymchwil fod wedi cael eu cymeradwyo'n swyddogol a'u penodi gan y Brifysgol. Mae Codau Ymarfer ar gyfer Arholwyr Allanol ar gael sy'n disgrifio'r systemau penodi ac adrodd, ynghyd â swyddogaethau a chyfrifoldebau arholwyr allanol. Yn ychwanegol at hyn, fel gewch isod ffurflenni enwebu perthnasol, ffurflenni ar gyfer hawlio ffïoedd a threuliau, a'r ffurflen canlyniad ac adroddiad ar gyfer israddedigion.

Ffurflenni