Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Uned Sicrhau Ansawdd a Dilysu

 

Enw a dyletswyddau

E-bost

Estyniad

Swydd

Dr Myfanwy Davies
Pennaeth, Sicrhau Ansawdd a Dilysu

http://www.bangor.ac.uk/student-administration/images/mail.jpg

3217

Pennaeth, Sicrhau Ansawdd a Dilysu

Dr Sarah Jackson
Sicrhau ansawdd ac Arholwyr Allanol
Grŵp Craffu Partneriaethau Allanol

http://www.bangor.ac.uk/student-administration/images/mail.jpg

2429

Uwch Swyddog Sicrhau Ansawdd


Cefnogaeth weinyddol ar gyfer Sicrhau Ansawdd/Arholwyr Allanol/
Pwyllgorau /Dilysu

http://www.bangor.ac.uk/student-administration/images/mail.jpg

3804

Swyddog Clercyddol Sicrhau Ansawdd

Wendy Williams
Dilysu
Panel Craffu ar Ddilysu
Panel Cymeradwyo Modiwlau

http://www.bangor.ac.uk/student-administration/images/mail.jpg

8384

Swyddog Sicrhau Ansawdd (Dilysu)

Karen Chidley
Sicrhau ansawdd

http://www.bangor.ac.uk/student-administration/images/mail.jpg
2012
Swyddog Sicrhau Ansawdd