Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyrff Proffesiynol, Statudol a Rheoliadol (PSRBs)

Mae gan lawer o Ysgolion gysylltiadau gyda'r corff proffesiynol a/neu statudol ar gyfer eu maes pwnc, fel y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth neu'r Gymdeithas Frenhinol Cemeg.  Gall y PSRBs hyn gymeradwy, achredu neu gydnabod rhaglenni Prifysgol perthnasol. 

Pan fo ar PSRBs angen ymwneud â dilysu rhaglen, dylai'r Ysgol gysylltu gydag Wendy Williams, Swyddog Sicrhau Ansawdd (Dilysiadau) mor fuan ag sy'n bosib (w.williams@bangor.ac.uk).  Os yw gofynion PSRB yn gwrthdaro  Rheoliadau a Chodau Ymarfer y Brifysgol, cysylltwch â Karen Chidley, Swyddog Sicrhau Ansawdd, am gyngor mor fuan ag sy'n bosib (k.chidley@bangor.ac.uk).  Bydd yn bleser gan yr Uned Sicrhau Ansawdd a Dilysu roi cefnogaeth i Ysgolion ar unrhyw gam o'r broses achredu.

Mae adroddiadau PRSB yn rhoi sylwadau defnyddiol i'r Brifysgol am addysgu, dysgu ac asesu.  Bydd y Grŵp Tasg Sicrhau Ansawdd a Dilysu yn derbyn ac yn adolygu pob adroddiad PSRB ac ymateb ysgrifenedig yr Ysgol iddynt.  Anfonwch adroddiadau ac ymatebion i Karen Chidley cyn gynted ag y byddant ar gael.  Bydd yr Uned Sicrhau Ansawdd a Dilysu yn cadw cofnod canolog y Brifysgol o achrediadau PSRB.

Dylai ysgolion sicrhau bod ganddynt ddulliau effeithiol o gadw mewn cysylltiad â datblygiadau PSRB rhwng ymweliadau. 

Mae'r PSRBs canlynol yn cymeradwyo, achredu neu'n cydnabod un neu ragor o raglenni (neu fodiwlau) Prifysgol Bangor:

ACCA
Bar Standards Board 
Behaviour Analysis Certification Board, USA 
British Association for Counselling & Psychotherapy 
British Computer Society 
British Dyslexia Association 
British Psychological Society 
Chartered Institute of Bankers
Chartered Institute of Management Accountants 
Chartered Institute of Marketing 
Chartered Institute of Public Finance Accountants
Chartered Institute of Securities and Investment
Chartered Insurance Institute
Chartered Management Institute
CPA Australia
ESTYN 
General Pharmaceutical Council 
Gofal Cymdeithasol Cymru 
Health and Care Professions Council 
Higher Education Academy 
ICSA: The Governance Institute
Institute of Biomedical Science
Institute of Chartered Accountants 
Institute of Chartered Foresters 
Institute of Environmental Management & Assessment 
Institution of Engineering & Technology (IET) 
Institution of Environmental Sciences 
Nursing and Midwifery Council   
Professional Association of Teachers of Students with Specific Learning Difficulties.  
Royal Geographical Society (with the Institute of British Geographers)
Royal Pharmaceutical Society of Great Britain  
Royal Society of Chemistry 
Solicitors Regulation Authority