Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Effaith Ymchwil Prifysgol Bangor

Cydnabu Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014 fod mwy na thri chwarter o ymchwil Bangor naill ai “gyda’r gorau yn y byd” neu “yn cael ei gydnabod yn rhyngwladol”. Ar sail cyflwyniad y brifysgol mewn 14 uned asesu, cafodd 77% o'r ymchwil ei osod yn y ddwy haen uchaf o ran ansawdd ymchwil, sydd yn uwch na'r cyfartaledd ymysg holl brifysgolion y Deyrnas Unedig.

Ceir mwy o wybodaeth am berfformiad y brifysgol yn REF2014.

Gwneud gwahaniaeth - Astudiaethau achos ymchwil

Mae'r llyfryn hwn yn cynnwys rhai enghreifftiau diweddar o sut mae ein hymchwil wedi cael effaith ar y byd, mewn amrywiaeth o bynciau.

Mae Prifysgol Bangor yn cydnabod yn ddiolchgar gefnogaeth ariannol Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) trwy Raglen Iwerddon Cymru 2007-2013, Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) trwy Raglen Gydgyfeirio Gorllewin Cymru a'r Cymoedd Llywodraeth Cymru, Cynghorau Ymchwil y DU, Seithfed Rhaglen Fframwaith Ymchwil yr UE, Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU, yn ogystal â chyfraniad gwerthfawr ein sefydliad addysg uwch a phartneriaid cwmni.

Cliciwch ar y llun neu llwythwch y llyfryn i lawr.