Teithiau Maes

Bob blwyddyn, mae’r Ysgol yn cynnig nifer o deithiau maes i israddedigion ar wahanol fodiwlau. Mae'r ymweliadau hyn wedi'u cynllunio i helpu myfyrwyr gael gwell dealltwriaeth o'r pynciau a gyflwynir mewn darlithoedd, ac i weld sut mae theori'n cael ei roi ar waith mewn gosodiadau busnes go iawn.

Tsieina

Caiff ei gynnig i fyfyrwyr sy'n astudio'r modiwl Busnes ac Iaith Tsieina. Yn y blynyddoedd diwethaf mae myfyrwyr wedi cael cyfle i ymweld â Shanghai, Beijing a Nanjing, ac i weld rhai o olygfeydd mwyaf nodedig China, yn cynnwys Wal Fawr China, y Ddinas Waharddedig a’r Stadiwm Olympaidd 'nyth aderyn'. Darllenwch adroddiad am daith 2012 yma.

 

 

Undeb Ewropeaidd

Caiff ei gynnig i israddedigion ac ôl-raddedigion o'r Ysgol Busnes a'r Gyfraith (gan ddibynnu ar ba fodiwl a ddewisant). Mae'r daith hon yn rhoi cyfle i ymweld â rhai o brif sefydliadau'r Undeb Ewropeaidd ym Mrwsel, Strasbwrg a Lwcsembwrg, gan roi gwell dealltwriaeth o swyddogaethau'r gwahanol sefydliadau. Darllenwch adroddiad am daith 2011 yma.

 

 

Clwb Pêl-droed Dinas Norwich

Mae'r modiwl Rheoli Chwaraeon Proffesiynol yn cynnwys ymweliad astudio deuddydd â Chlwb Pêl-droed Norwich, lle gall myfyrwyr weld sut mae rhoi'r ddamcaniaeth a gyflwynir iddynt yn y darlithoedd ar waith gyda sefydliadau mewn lleoliad byd go iawn. Dan arweiniad Neil Doncaster, Prif Weithredwr Uwch Gynghrair yr Alban, ac yn cynnwys sgyrsiau gan uwch staff yn y Clwb, mae'r ymweliad yn rhoi blas i fyfyrwyr o yrfaoedd ym maes chwaraeon proffesiynol.

Darllenwch adroddiad am daith 2011 yma.

Caerdydd

Cynigir yr ymweliad maes hwn i fyfyrwyr ar wahanol gynlluniau gradd isradd, ac mae'n rhoi blas ar lywodraethau datganoledig ac effaith newid cymdeithasol ac economaidd. Darllenwch adroddiad am daith 2011 yma.

 

 

Llundain

Mae'r trip tridiau hwn yn y gorffennol wedi galluogi i fyfyrwyr ymweld â Thŷ'r Cyffredin, Tŷ’r Arglwyddi, Banc Lloegr a Chymdeithas y Cenhedloedd Unedig. Darllenwch adroddiad am daith 2011 yma.

 

Rhoddir manylion cyfleoedd am deithiau maes i fyfyrwyr yn ystod eu hastudiaethau.