Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyswllt allweddol

Enw cyswllt: Katie Thomas

Cyfeiriad e-bost: katie.thomas@bangor.ac.uk

Rhif ffôn: 01248 388575

Hwb Cydweithredu

Mae'r Hwb Cydweithredu yn darparu mynediad i'r ystod eang o gyfleoedd cymorth busnes ac arloesi sydd ar gael trwy Brifysgol Bangor, boed yn sefydliadau micro, busnesau bach a chanolig, ddim er elw neu sefydliadau mawr.  Mae'r Ganolfan Cydweithio yn bwynt canolog i roi mynediad at yr ystod amrywiol o gyllid a rhaglenni sy'n cefnogi'r canlynol:  

Am fwy o wybodaeth, ewch i’n tudalen Hwb Cydweithredu.