Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gwybodaeth am yr Ysgol

Mae gweithgarwch cyfrifiaduro wedi bod yn mynd ymlaen ym Mhrifysgol Bangor ers nifer o flynyddoedd a dysgwyd gradd cyfrifiadureg yma am dros ddegawd. Fodd bynnag, dim ond yn ddiweddar, yn Awst 2006, y sefydlwyd yr Ysgol Cyfrifiadureg (YC), gan mai Adran o fewn yr Ysgol Gwybodeg oedd hi cynt. Rydyn ni’n gymuned fywiog o staff academaidd, israddedigion ac ôl-raddedigion a gweithwyr ymchwil ôl-ddoethurol.

Gweithredu rhaglen ymchwil ddeinamig

Mae’r YC yn gweithredu rhaglen ymchwil ddeinamig sy’n elwa ar gryfderau ac arbenigedd penodol ein staff a’n hamgylchedd ymchwil. Mae gweithgarwch ymchwil ar hyn o bryd yn canolbwyntio ar ddwy brif thema:

Thema 1: Darganfod Gwybodaeth
Thema 2: Efelychu a Delweddu

Themâu

Mae’r themâu hyn i’w gweld yn gryf yn y prif heriau mewn cyfrifiadureg; yr EPSRC Research Landscape; a’r rhaglen EU FP7 ICT.

Mae’r YC mewn sefyllfa ddelfrydol i roi’r hyfforddiant sydd ei angen am yrfa mewn technoleg gwybodaeth yn yr unfed ganrif ar hugain. Mae ein rhyngweithiadau gydag amrywiaeth eang o gwmnïau yn sicrhau bod ein cyrsiau gradd yn adlewyrchu tueddiadau cyfredol a datblygiadau diweddar yn eu pynciau. Ceir ystafelloedd cyfrifiaduron yn yr Ysgol ac offer arbenigol arall (fel ein Labordy Rhithwir) a ddefnyddir i gefnogi ac atgyfnerthu gwybodaeth a chysyniadau a gyflwynir yn ystod darlithoedd a thiwtorialau. Yn ogystal, rydyn ni’n ceisio sicrhau bod ein myfyrwyr yn defnyddio caledwedd a meddalwedd o safon diwydiant o gychwyn eu hastudiaethau ac rydyn ni’n parhau i fuddsoddi mewn systemau cyfrifiadurol newydd a’r meddalwedd ddiweddaraf i gefnogi’n haddysgu.

Gan fod ein staff yn gweithio gyda chwmnïau drwy brojectau ymchwil ar y cyd, cynlluniau cwmni dysgu ac fel ymgynghorwyr, gall myfyrwyr fod yn sicr eu bod yn cael eu dysgu gan gyfrifiadurwyr a mathemategwyr proffesiynol, gweithredol. Mae ein cyrsiau gradd B.Sc wedi eu hachredu gan y British Computer Society. Yn nhrydedd flwyddyn eich gradd israddedig, byddwch yn treulio amser yn gweithio ar eich project unigol; gwneir y rhain yn aml ar y cyd gyda chwmni, gan roi profiad ymarferol gwerthfawr yn y diwydiant. Mae ein myfyrwyr yn canfod hyn yn fantais sylweddol wrth wneud cais am swyddi. Gall y Brifysgol hefyd helpu i ddod o hyd i swyddi yn ystod gwyliau yn ogystal â phrofiad gwaith diwydiannol â thâl am flwyddyn ar gyfer myfyrwyr addas.

Mae’r YC hefyd yn cynnig amrywiaeth eang o raddau ôl-radd - hyfforddedig a thrwy ymchwil. Gall gradd ôl-radd wella’ch rhagolygon cyflogaeth ymhellach, ac mae’n werth ei hystyried.

Edrychwch ar y tudalennau gwe hyn am ragor o fanylion am yr Ysgol, ei haddysg, a’i hymchwil.

© Lluniau gan Glyn Davies