Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Fideos

Coleg Gwyddorau'r Amgylchedd a Pheirianneg – Diweddariad Covid, Awst 5, 2020

Diweddariad gan Goleg Gwyddorau'r Amgylchedd a Pheirianneg (CoESE) ym Mhrifysgol Bangor ar sut beth fydd bywyd i fyfyrwyr Cyfrifiadureg, Gwyddorau Eigion, Gwyddorau Naturiol a Pheirianneg yn 2020-2021.

Trafod Technoleg Realiti Rhithwir (VR)

Mae Llyr ap Cenydd yn trafod dyfodol y dechnoleg Realiti Rhithwir (VR) a sut mae myfyryr Bangor yn cael profi'r dechnoleg o fewn eu hastudiaethau ym Mangor.

Proffil Ilan Davies

Yn ogystal â graddio gyda gradd MEng mewn Peirianneg Electronig, mae Ilan Wyn Davies, o'r Bala, wedi ennill Gwobr Dr John Robert Jones sy'n werth £1,000.

Proffil Iwan Evans

Mae Iwan yn astudio Peirianneg Electronig ym Mhrifysgol Bangor.

Dewch i ddarganfod Prifysgol Bangor

Darganfyddwch fwy am ein cyrsiau, adnoddau, llety a'n lleoliad.

Prifysgol Bangor yn ennill gwobr aur yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu

Mae Prifysgol Bangor wedi ennill Gwobr Aur, y raddfa uchaf posibl, yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu cenedlaethol (FfRhA).

Profiadau ein Myfyrwyr

Ein myfyrwyr yn rhannu eu profiadau am y lleoliad, yr addysg a’r bywyd cymdeithasol ym Mhrifysgol Bangor

Pam dewis Bangor?

Mae bywyd cymdeithasol Cymraeg heb ei ail ym Mangor, ac Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor (UMCB) sy’n ganolbwynt i’r rhan helaeth o’r digwyddiadau a’r gweithgareddau hamdden a chymdeithasol.

Chwaraeon ym Mhrifysgol Bangor

Mae lleoliad Prifysgol Bangor yn ddelfrydol ar gyfer bob math o chwaraeon awyr agored. Dyma Seren Evans, sydd wedi cael ysgoloriaeth gan Rygbi Gogledd Cymru i wneud PhD ym Mhrifysgol Bangor, yn trafod y cyfleusterau a chyfleoedd yma.

Adnoddau Dysgu Prifysgol Bangor

Mae gan Brifysgol Bangor amrywiaeth eang o adnoddau dysgu i fyfyrwyr, gan gynnwys darlithfeydd, ystafelloedd cyfrifiaduron, llyfrgelloedd, labordai, stiwdio recordio a llong ymchwil..

Clybiau a Chymdeithasau

Mae gan Fangor dros 150 o glybiau a chymdeithasau ar gael felly rydych yn siwr o ddod o hyd i rhywbeth sydd at eich dant. Mae aelodaeth i’r holl glybiau a chymdeithasau nawr yn rhad ac am ddim felly does dim rheswm i beidio ymaelodi!

Neuadd John Morris-Jones (JMJ)

Dewch i gael cip olwg ar Neuadd John Morris-Jones, cartref myfyrwyr Cymraeg Prifysgol Bangor. Am fwy o wybodaeth ewch i www.bangor.ac.uk/llety

Wythnos Groeso

Dyma gip olwg i chi o’r hyn sy’n mynd ymlaen yn ystod yr wythnos gyntaf o’ch bywyd prifysgol.

Graddio

Gwyliwch uchafbwyntiau seremoniau graddio 2018.