Ein Hymchwil

Mae ymchwil yn yr Ysgol Cyfrifiadureg a Pheirianneg Electronig wedi perfformio'n eithriadol o dda, fel y gwelir o dystiolaeth  yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) diweddaraf. Mewn Peirianneg Electronig, daeth  Prifysgol Bangor yn 4ydd yn y DU am allbwn ymchwil. Cafodd ein hamgylchedd ymchwil – sydd hefyd o bwysigrwydd mawr i fyfyrwyr ôl-radd – sgôr hynod uchel hefyd.

Mae'r ymchwil yn yr adran yn canolbwyntio ar chwe thema, sy'n aml yn gorgyffwrdd i wneud y gorau o synergeddau ac adnoddau:

Synwyryddion cenhedlaeth nesaf, cyfathrebu a dyfeisiau electronig

O'ch car i ffonau clyfar, mae'r byd modern yn dibynnu ar electroneg, synwyryddion a'r cyfathrebu sy'n digwydd rhyngddynt. Mae ymchwil ym Mhrifysgol Bangor yn ymestyn o ddyfeisiau lled-ddargludyddion graddfa nanomedr i synwyryddion at ddefnydd biofeddygol. Rydym yn ymdrin â systemau cyfathrebu optegol ar raddfa fawr sy'n galluogi trosglwyddo data ar gyflymder o 40 gigabeit yr eiliad.

Electroneg bio-feddygol ac amgylcheddol

Wrth ymchwilio i dechnoleg arloesol mewn amgylchedd amlddisgyblaethol iawn, mae'r Grŵp Bio-feddygol yn ymchwilio i'r genhedlaeth nesaf o dechnolegau gofal iechyd a bio-gysylltiedig, eu datblygu a'u cyflwyno i fyfyrwyr. Mae systemau annibynnol yn eithriadol bwysig i botensial arloesi a chasglu data yn y sector amgylcheddol. 

Sefydliad Dyfodol Niwclear; deunyddiau ar gyfer amgylcheddau eithafol a modelu rhagfynegol

Mae sefydlu'r Sefydliad Dyfodol Niwclear ym Mhrifysgol Bangor yn ganlyniad buddsoddiad o £ 6.5M gan Lywodraeth Cymru trwy ei raglen Sêr Cymru. Mae hyn wedi arwain at greu dau grŵp ymchwil: un mewn deunyddiau a'r llall mewn modelu rhagfynegol. Comisiynwyd cyfleusterau newydd i gynhyrchu  cerameg uwch, aloiau a chyfansoddion.

Delweddu a Graffeg Modelu

Mae hanes hir i ymchwil mewn graffeg a delweddu cyfrifiadurol ym Mangor; mae gwreiddiau hyn yn mynd yn ôl i'r 1970au ac mae'r grŵp wedi cynnal nifer o gynadleddau pwysig, yn cynnwys y gynhadledd Eurographics gyntaf yn 2011.  Mae aelodau'n ymchwilio i  systemau rhyngweithiol a'u datblygu ac yn archwilio sut y gellir dadansoddi a dangos data mawr. Mae pynciau ymchwil yn cynnwys delweddu gwybodaeth, realiti rhithwir a chymysg, dadansoddiadau cudd, yr ymwneud rhwng cyfrifiaduron a phobl, delweddu a segmentu, ffiseg feddygol, cyfrifiaduron y gellir eu gwisgo a modelu graffeg cyfrifiadurol. Mae'r grŵp yn cydweithio ar draws y Brifysgol gan gymhwyso'r sgiliau a'r wybodaeth at wyddorau'r eigion, gwyddorau meddygol, archeoleg, y gyfraith, seicoleg, hanes, iaith a geiriaduraeth.

Gwyddoniaeth data

Mae'r grŵp yn ymdrin ag ystod eang o drin data, dosbarthu a deallusrwydd artiffisial. Mae ymchwilwyr yn ymchwilio i beiriannau'n dysgu dadansoddi, adnabod patrymau, algorithmau dosbarthu, mwyngloddio testunau, prosesu iaith naturiol (NLP) a chymwysiadau ymarferol. Darparwyd ein hefelychiadau system amser real cymhleth ar gyfer system trydan-dŵr fwyaf Ewrop yn Llanberis

Arloesi Pontio

Mae Arloesi Pontio yn ganolfan datblygu busnes  sy'n meithrin syniadau ac yn helpu i'w gwireddu.  Rydym yn gweithio gyda rhwydwaith o aelodau, yn cynnwys unigolion, busnesau bach a chanolig a mentrau mawr. Mae ein harbenigwyr dylunio cynnyrch yn helpu ein haelodau i adnabod syniadau, dulliau a phrosesau newydd a fydd yn eu helpu i ddatblygu a llwyddo. Mae ein lle pwrpasol trawiadol yn gartref i'r dechnoleg ddiweddaraf. Mae hyn yn golygu y gallwn hwyluso prototeipio cynnyrch a gwasanaethau masnachol a rhoi syniadau hyfyw ar y farchnad yn gyflym.